Categorie

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
logo helpsectie, twee vraagtekens en de knoppen F1 en help in de kleuren van NORA (blauw, wit en paars)
Helpsectie NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur wiki:

Waarvoor gebruiken we categorieën?

Binnen noraonline.nl gebruiken we categorieën om pagina’s te kunnen clusteren op inhoud of type. Als bezoeker kun je op de categorienaam klikken en je ziet een overzicht van alle pagina's in die categorie. Daarnaast kunnen we in andere pagina's simpele of meer gecompliceerde overzichten weergeven. Zo kunnen we bijvoorbeeld alle pagina’s binnen een bepaald thema in één overzicht plaatsen, de contactgegevens van alle dochters uitvragen, of een tabel maken met de beschrijving van alle bouwstenen. Voegen we later een pagina binnen het thema toe, komt er een nieuwe dochter bij of verdwijnt een bouwsteen, dan wijzigt het overzicht direct mee.

Daarnaast bepalen de categorieën van een pagina welke menutitel in het menu links oplicht: zo kun je als bezoeker terugzien waar in de menustructuur je bent.

Hoe zie ik welke categorie een pagina heeft?

Helemaal onderaan een pagina staan de categorieën van de pagina vermeld in een kader. Voor deze pagina is dat bijvoorbeeld: Categorieweergave in wiki.png

Ontbreekt het kader met de tekst 'Categorieën:', dan heeft de pagina nog geen categorie. Klik je op de categorienaam dan ga je naar de categoriepagina, waarop je kunt zien welke pagina's en ondercategorieën binnen de categorie vallen.

Hoe ken ik een categorie toe aan een pagina?

In pagina’s zonder bewerkformulier kun je ergens in de code toevoegen: [[Categorie:Naam]], waarbij Naam de naam van de categorie is. Bewerk je een pagina met een formulier, zet de code dan in het vak ‘Vrije tekst voor verdere toelichting.’

Kan een pagina meerdere categorieën hebben?

Ja, dat is geen probleem.

Ondercategorieën

Categorieën kunnen zelfstandig bestaan, of onderdeel zijn van een of meerdere andere categorieën. Zo heeft de categorie Beveiliging de ondercategorie beheersmaatregelen. Het voordeel van ondercategorieën is dat ze meer informatie bieden dan de hoofdcategorie, terwijl ze nog steeds worden meegenomen in een overzicht van de bovenliggende categorie. Zo kun je een overzicht maken van alle beveiligingspagina’s èn een overzicht met alle beheersmaatregelen terwijl je maar één keer de categorie hoeft toe te kennen.

Ondercategorieën kunnen zelf ook weer ondercategorieën hebben. Ook is het mogelijk dat een categorie onder meerdere hoofdcategorieën valt. Wanneer je dergelijke constructies aanmaakt, beschrijf deze dan goed en geef het even door aan nora@ictu.nl, om chaos te voorkomen.

Welke categorieën zijn er?

Je kunt het overzicht van alle categorieën vinden op de speciale pagina Speciaal:Categorieën. Check dus even voor je een nieuwe categorie aanmaakt of deze al bestaat (met een iets andere spellingswijze).

Naamgeving van categorieën

Een categorie is de naam van een verzameling van pagina's. De naam van de categorie is daarom een meervoudsvorm (Bouwstenen, Standaarden, Afbeeldingen, Groepen), tenzij dat zeer onlogisch is (bijvoorbeeld Duurzame Toegankelijkheid voor pagina's binnen het thema ipv Duurzame Toegankelijkheden). Een categorienaam van twee woorden is toegestaan, maar dit maakt de kans op fouten wel groter: de categorie is hoofdlettergevoelig, dus je moet het tweede woord consistent met een kleine letter of een hoofdletter blijven schrijven. Bij een enkel woord als categorienaam is dat minder een probleem, aangezien de wiki hierin een uitzondering maakt voor de allereerste letter.

Aanmaken van Categorieën

Categorieën zijn net als andere wikipagina’s: je kunt er als gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem zelf een aanmaken. Ken je een categorie die nog niet bestaat toe aan een pagina, dan wordt deze automatisch aangemaakt. Je ziet onderaan de pagina dat de link naar de categorie rood is, dat wil zeggen dat de categorie nog niet beschreven is. Door op deze link te klikken kun je de pagina een beschrijving meegeven en waar nodig ondergeschikt maken aan een andere categorie. Alternatief kun je ook los een categorie aanmaken via Speciaal:CategorieAanmaken.

Beschrijving categorie

Probeer in een of twee regels aan te geven wat voor pagina’s de nieuwe categorie zouden moeten dragen. Dit is voor anderen niet altijd even vanzelfsprekend, zeker als ze de categorie pas jaren later tegenkomen.

Een Ondercategorie aanmaken

Als je een categorie onder een andere categorie wilt schikken voeg je aan de categorie de volgende code toe: [[Categorie:Hoofdcategorie]], waarbij je Hoofdcategorie vervangt door de naam van de categorie waar je deze categorie onder wilt schikken.