Doel en uitleg themapagina

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Doel themapagina's[bewerken]

In mei t/m juli 2015 zijn de thema's zoals die daarvoor nog 'onderwerpen' heetten voorzien van een nieuw voorblad, de 'themapagina' genoemd. De nieuwe themapagina’s proberen de structuur en layout van de landingspagina’s voor elk thema hetzelfde te maken, zodat de bezoeker weet waar hij aan toe is. De achterliggende pagina’s per thema blijven geheel ‘vrij’, zodat ze aansluiten bij de behoeften van de community.

Concreet proberen we met de nieuwe themapagina:

  • Bezoekers te helpen snel de inhoud en relevantie van een thema te bepalen
  • Bezoekers alle informatie en kennis die binnen het thema is verzameld overzichtelijk aan te bieden
  • Bezoekers op het bestaan van de community te wijzen en het nut van deelname te benadrukken (contactmogelijkheden met mensen die nuttige voorbeelden hebben, bestaande discussies onder de aandacht brengen etc.)
  • Actieve deelnemers aan de community te geleiden naar mogelijkheden hun kennis te delen, vragen te stellen, reviews te doen etc.

Agenda en Nieuws[bewerken]

Alleen wanneer er de komende periode (of eerder deze maand) bijeenkomsten gepland staan die relevant zijn binnen het thema is er linksboven aan de pagina een blauw blokje Agenda te zien. Wanneer er nieuws is gepubliceerd dat relevant is voor het thema is bovenaan een blokje Nieuws te zien, waar de drie recentste nieuwsberichten getoond worden. Op de screenshot rechts zijn deze blokjes afwezig.

Uitleg Indeling Themapagina's[bewerken]

Alle thema's volgen dezelfde indeling:

  1. In de eerste alinea wordt een beschrijving gegeven van het thema. In een beginnend thema is dat een eerste verkenning van het onderwerp, op basis waarvan verder gepraat wordt.
  2. Onder de kop 'Waarom is themanaam van belang' komt de maatschappelijke en bestuurlijke relevantie van het onderwerp aan bod. Daarnaast geven we aan wat de NORA met dit thema wil doen.
  3. In het kader 'Direct aan de slag' kun je direct doorklikken naar wikipagina's die relevant zijn voor het thema. Vaak staan hier een of enkele onderliggende pagina's binnen het thema en praktische handvatten als richtlijnen en handreikingen. Daarnaast vind je hier de relevante beleidskaders voor dit onderwerp en de principes, standaarden, begrippen en bouwstenen die in het bijzonder raken aan dit thema.
  4. In het kader 'Samen leren & zoeken' vind je best practices, lessons learned, ervaringen, vraagstukken en voorbeelden die ingaan op de toepassing in de praktijk. Het doel is om van elkaar te leren en samen te zoeken naar antwoorden en oplossingen van praktische problemen. Bij beginnende thema's vind je hier vooral vragen en discussies, maar in de loop der tijd komen er steeds meer antwoorden en lessen beschikbaar.
  5. In het kader 'Meer informatie & Contact' vind je externe links naar nuttige resources en organisaties die zich met dit thema bezig houden. Daaronder staan de expertgroep van het thema en de contactpersoon, met een e-mailadres.
  6. Rechtsboven vind je een afbeelding die relevant is voor het thema.

Zie voor hulp bij het schrijven van themapagina's de Schrijfwijzer themapagina.