Privacy

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze pagina is een concept. Reacties via nora@ictu.nl of tekstvoorstellen in de wiki zijn welkom.
Surveillance cameras privacy.jpg


Privacy

Het recht op privacy werd in 1890 beschreven door Samuel Warren en Louis Brandeis als ´the right to be left alone´. Dit kan in verband worden gezien met de opkomst van individuele rechten tijdens de Industriële Revolutie. De digitale revolutie heeft tot nieuwe mogelijkheden voor het verwerken en koppelen van gegevens geleid, en daarmee tot nieuwe privacy vragen. De overheid kent een dubbele rol als het gaat om de borging van privacy. Enerzijds is het haar taak om burgers te beschermen tegen inbreuken op privacy, anderzijds verwerkt de overheid zelf (persoons)gegevens voor het uitvoeren van wettelijke taken.

Waarom is privacy van belang?

Vanaf 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, in het Engels de General data protection regulation (GDPR). De privacy wetgeving is ontrafeld en omgezet naar criteria in het Privacy Baseline rapport van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)

Het CIP heeft een handleiding geschreven voor 'privacy by design'. Vanuit TNO is een analyse gemaakt over stimulerende en remmende factoren in de toepassing van Privacy by Design. In de iStrategie van het Rijk staat beschreven dat grote ICT-projecten, privacy-versterkende technieken krijgen. Het toetsmodel daarvoor is de PIA (Privacy Impact Assesment).


Direct aan de slag

Wat is er vanuit architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. al geregeld qua principes, bouwstenen en standaarden, waardoor je een vliegende start kunt maken?

Privacy in de NORA
Relaties Privacy Baseline met Afgeleide Principes

Beleidskaders:

AVG (PDF, 1,04 MB)

Stukken CIP:

Tussen Wbp en AVG: over de invoering van de AVG
Privacy Baseline
Handleiding Privacy by Design
Whitepaper PIA
Puzzelstuk.png
Samen leren & zoeken

InformatieBetekenisvolle gegevens. overheid:

strategische I-agenda Rijksdienst
analyse van de AVG door de autoriteit persoonsgegevens
Concept greenpaper Regie op Gegevens (PDF, 10,61 MB)

Artikelen:

8 steps Enterprise architects can take to deal with GDPR
Rapport TNO: Stimulerende en remmende factoren van Privacy by Design in Nederland (PDF, 2,74 MB)
Artikel Thibaud Antignac en Daniel le Mateyer: Privacy by Design: From Technologies to Architectures
Artikel Sarah Spiekerman: the challenges of privacy by design
weblog iBestuur Overheid en Privacy best ingewikkeld
Analyse Richard Claassens over impact Privacywetgeving voor architecten (op Via Nova Architectura)
Gereedschap.png
Meer informatie & Contact

InformatieBetekenisvolle gegevens. van dochters:

Privacy katern ROSA

Contactpersonen zijn:

Rianne Bennink, NORA beheer

Laatste bijdrage:

Relaties Privacy Baseline met Afgeleide Principes
Contact.png
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen