Privacy

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenFoto van enkele surveillancecamera's die aan een paal zijn gemonteerd

Wat is Privacy?

Het recht op privacy werd in 1890 beschreven door Samuel Warren en Louis Brandeis als ´the right to be left alone´. Dit kan in verband worden gezien met de opkomst van individuele rechten tijdens de Industriële Revolutie. De digitale revolutie heeft tot nieuwe mogelijkheden voor het verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. en koppelen van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd geleid, en daarmee tot nieuwe privacy vragen. De overheid kent een dubbele rol als het gaat om de borging van privacy. Enerzijds is het haar taak om burgers te beschermen tegen inbreuken op privacy, anderzijds verwerkt de overheid zelf (persoons)gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd voor het uitvoeren van wettelijke taken.

Waarom is privacy van belang?

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, in het Engels de General Data Protection Regulation (GDPR). Deze verordening vervangt en gaat verder dan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zie ook de analyse van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP): Tussen Wbp en AVG: over de invoering van de AVG. In de iStrategie van het Rijk staat beschreven dat grote ICT-projecten, privacy-versterkende technieken krijgen. Het toetsmodel voor de borging van privacy is de PIA (Privacy Impact Assessment).

Samenwerking met het CIP

Het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) bundelt kennis en expertise op het gebied van privacybescherming, gebaseerd op de inbreng van een brede community vanuit de overheid en de markt. Vanuit de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur wordt met het CIP samengewerkt om kennis over privacy te delen en te verrijken. Specifiek is de vraag: hoe kan de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur betere ondersteuning voor het borgen van privacy bieden? Hiertoe is een analyse van de basis en afgeleide principes op privacy uitgevoerd. Als tweede stap is vanuit de Privacy Baseline criteria van het CIP gekeken of deze terug te vinden zijn in de Afgeleide Principes van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur: Relaties Privacy Baseline en AP's. Op 14 november 2017 is er een kennissessie geweest waarin we met het CIP een op architecten toegesneden case over de AVG hebben behandeld. Onderaan deze pagina staan links naar overige relevante stukken van het CIP.


Direct aan de slag

Wat is er vanuit architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. al geregeld qua principes, bouwstenen en standaarden, waardoor je een vliegende start kunt maken?

Binnen deze thema-pagina:

Privacy in de NORA
Relaties Privacy Baseline met Afgeleide Principes
Best practices privacy
Aan privacy gerelateerde vraagstukken

Beleidskaders:

AVG (PDF, 1,04 MB)
Puzzelstuk.png
Samen leren & zoeken

InformatieBetekenisvolle gegevens. vanuit de overheid:

strategische I-agenda Rijksdienst
analyse van de AVG door de autoriteit persoonsgegevens

Privacygerelateerde documenten van CIP:

CIP-overheid.nl, producten Gegevensbescherming
Gereedschap.png
Meer informatie & Contact

InformatieBetekenisvolle gegevens. van dochters:

Privacy katern ROSA

Contactpersoon:

Patrick Dersjant, CIP

Laatste bijdrage:

Aan privacy gerelateerde vraagstukken

Afgelopen events:

→ 1 januari 2017: NORA Gebruikersraad/2017-01-17
→ 14 november 2017: Gebruikersraad Themasessie Privacy by Design
Contact.png