Privacy

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Foto van enkele surveillancecamera's die aan een paal zijn gemonteerd

Wat is Privacy?

Het recht op privacy werd in 1890 beschreven door Samuel Warren en Louis Brandeis als ´the right to be left alone´. Dit kan in verband worden gezien met de opkomst van individuele rechten tijdens de Industriële Revolutie. De digitale revolutie heeft tot nieuwe mogelijkheden voor het verwerken en koppelen van gegevens geleid, en daarmee tot nieuwe privacy vragen. De overheid kent een dubbele rol als het gaat om de borging van privacy. Enerzijds is het haar taak om burgers te beschermen tegen inbreuken op privacy, anderzijds verwerkt de overheid zelf (persoons)gegevens voor het uitvoeren van wettelijke taken.

Waarom is privacy van belang?

Vanaf 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, in het Engels de General Data Protection Regulation (GDPR). Deze verordening vervangt en gaat verder dan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zie ook de analyse van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP): Tussen Wbp en AVG: over de invoering van de AVG. In de iStrategie van het Rijk staat beschreven dat grote ICT-projecten, privacy-versterkende technieken krijgen. Het toetsmodel voor de borging van privacy is de PIA (Privacy Impact Assessment).

Samenwerking met het CIP

Het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) is expert op het gebied van privacybescherming. Ze vertegenwoordigen een brede community vanuit de overheid en de markt. Vanuit de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur wordt met het CIP samengewerkt om kennis over privacy te delen en te verrijken. Specifiek is de vraag: hoe kan de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur betere ondersteuning voor het borgen van privacy bieden? Hiertoe is een analyse van de basis en afgeleide principes op privacy uitgevoerd. Als tweede stap is vanuit de Privacy Baseline criteria van het CIP gekeken of deze terug te vinden zijn in de Afgeleide Principes van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur: Relaties Privacy Baseline en AP's. Op 14 november 2017 is er een kennissessie geweest waarin we met het CIP een op architecten toegesneden case over de AVG hebben behandeld. Onderaan deze pagina staan links naar overige relevante stukken van het CIP.


Direct aan de slag

Wat is er vanuit architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. al geregeld qua principes, bouwstenen en standaarden, waardoor je een vliegende start kunt maken?

Binnen deze thema-pagina:

Privacy in de NORA
Relaties Privacy Baseline met Afgeleide Principes
Best practices privacy
Aan privacy gerelateerde vraagstukken

Beleidskaders:

AVG (PDF, 1,04 MB)
Puzzelstuk.png
Samen leren & zoeken

InformatieBetekenisvolle gegevens. vanuit de overheid:

strategische I-agenda Rijksdienst
analyse van de AVG door de autoriteit persoonsgegevens

Stukken CIP:

Tussen Wbp en AVG: over de invoering van de AVG
Privacy Baseline
Handleiding Privacy by Design
Whitepaper PIA
Gereedschap.png
Meer informatie & Contact

InformatieBetekenisvolle gegevens. van dochters:

Privacy katern ROSA

Contactpersoon:

Rianne Bennink, NORA beheer

Laatste bijdrage:

Aan privacy gerelateerde vraagstukken

Afgelopen events:

→ 1 januari 2017: NORA Gebruikersraad/2017-01-17
→ 14 november 2017: Gebruikersraad Themasessie Privacy by Design
Contact.png
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen