Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Organisatie.png
Naam: Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)
Website: https://www.cip-overheid.nl/
Rollen:
logo van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)

Over CIP

CIP is het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming van, voor en door overheidsorganisaties. Het is opgericht voor informatie-uitwisseling en kennisdeling ter verbetering van de informatieveiligheid van de overheidsdienstverlening en heeft zich ontwikkeld tot een publiek-private netwerkorganisatie, waarin ook gespecialiseerde marktorganisaties als kennispartners deelnemen. Kennis die in de aangesloten organisaties aanwezig is op het vlak van informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. en privacybescherming wordt binnen de samenwerking in CIP-verband op verschillende manieren gedeeld en toegankelijk gemaakt. Voldragen producten worden op de publieke site van het CIP gepubliceerd.

Door meer samen te doen en zo mogelijk te uniformeren draagt het CIP ook bij aan het optimaal gebruik van overheidsmiddelen. De publicaties van het CIP worden in principe om niet ter beschikking gesteld en kunnen, met inachtneming van de voorwaarden van Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen, vrijelijk gebruikt worden. Lees verder...

CIP werkt samen met NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur aan de uitbreiding en actualisatie van de thema's Beveiliging en Privacy, onder andere door het onderbrengen van de binnen het CIP-netwerk ontwikkelde ISOR (Information Security Object Repository) en de De Privacy Baseline in de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur wiki.

Het CIP heeft naast de publiek toegankelijke site (cip-overheid.nl) ook een besloten forum op cip.pleio.nl, waar naast vragen en discussies ook documenten gedeeld en samenwerkingsverbanden gefaciliteerd worden. Deelname aan deze community-site vereist aanmelding.

Meer informatie


Rollen

Alle Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt