Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Organisatie.png
Naam: Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)
Website: https://www.cip-overheid.nl/
Rollen:

CIP is het expertisecentrum voor informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. en privacybescherming van, voor en door overheidsorganisaties. Het heeft zich ontwikkeld tot een publiekprivate netwerkorganisatie, waarin ook deskundige marktorganisaties als kennispartners deelnemen.

Het CIP is opgericht door vier grote uitvoeringsorganisaties: Belastingdienst, DUO, SVB en UWV. Inmiddels bestaat het CIP-netwerk uit een groot aantal overheidsorganisaties en Kennispartners. Kennis die in deze organisaties aanwezig is op het vlak van informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. en privacybescherming wordt binnen de samenwerking in het CIP gedeeld en toegankelijk gemaakt. Op deze manier leren de aangesloten organisaties van elkaars oplossingen en werkwijzen en kunnen, samen komen tot afspraken daaromtrent. Dit alles in het belang van de informatieveiligheid van de overheidsdienstverlening.

Door binnen de overheid meer samen te gaan doen, draagt het CIP ook bij aan het optimaal gebruik van overheidsmiddelen. Lees verder...

CIP werkt samen met NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur aan de uitbreiding en actualisatie van de thema's Beveiliging en Privacy, onder andere door het onderbrengen van de binnen het CIP-netwerk ontwikkelde ISOR (Information Security Object Repository) en de De Privacy Baseline in de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur wiki.

Het CIP heeft naast de publiek toegankelijke site (cip-overheid.nl) ook een besloten forum op cip.pleio.nl, waar naast vragen en discussies ook documenten gedeeld en samenwerkingsverbanden gefaciliteerd worden. Deelname aan deze community-site vereist aanmelding.

Meer informatie


Rollen

Alle Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt