ISOR (Information Security Object Repository)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze pagina is een eerste test vanuit het CIP om kennis via de NORA-wiki te ontsluiten. De onderstaande informatie is soms sub-optimaal: aangezien het in de testfase soms nodig is om eigenschappen anders in te vullen en zo relaties en overzichten te testen.

Inhoud

ISOR als praktische uitwerking bij Baseline Informatiebeveiliging

Op het gebied van informatieveiligheid spelen de normenkaders ISO27001 en ISO27002 sinds jaar en dag een grote rol. De Rijksoverheid heeft op basis van deze kaders de Baseline Informatiebeveiliging Rijk (BIR) ontwikkeld. Vervolgens heeft dat ook geresulteerd in varianten voor gemeenten (BIG), waterschappen (BIWA) en provincies (IBI). Die baselines bepalen een basisniveau waarop de informatieveiligheid geregeld moet zijn. Inmiddels is een proces van convergentie gestart dat zal leiden tot één baselineEen gemeenschappelijk normenstelsel binnen een organisatie, waaruit passende maatregelen kunnen worden afgeleid. Een type baseline is de baseline kwaliteit, dat wil zeggen een organisatiebreed normenkader waarin de organisatie ook alle concrete maatregelen beschrijft die de kwaliteit van de diensten waarborgen. voor de geheel overheid: De BIO.

De baselines beschrijven het strategisch-tactische niveau. Om de baselineEen gemeenschappelijk normenstelsel binnen een organisatie, waaruit passende maatregelen kunnen worden afgeleid. Een type baseline is de baseline kwaliteit, dat wil zeggen een organisatiebreed normenkader waarin de organisatie ook alle concrete maatregelen beschrijft die de kwaliteit van de diensten waarborgen. in de praktijk te implementeren zijn uitwerkingen op tactisch-operationeel niveau gemaakt in de community van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP), die ontsloten worden in deze repository.

Methode en indeling ISOR

Alle thema-uitwerkingen in de ISOR zijn geschreven volgens de SIVA-methode, wat staat voor Structuur, Inhoud, Vorm en Analysevolgorde. Deze methode maakt een overzichtelijke, eenduidige syntax mogelijk. Door deze methode zijn Beveiligingseisen eenduidig verstaanbare normen, die de Baseline concreet invullen. Elke eis is voorzien van een aantal Conformiteitsindicatoren, waarmee je kunt toetsen / monitoren of aan de norm voldaan wordt.

Elke norm valt binnen een (of enkele) inhoudelijke onderwerpen (thema's), zoals Secure Software Development en Hosting. Voor elk onderwerp zijn eisen beschreven in drie verschillende contexten: beleid, [Beveiligingsaspect Uitvoering|uitvoering]] en control.

Inhoud ISOR

Gepubliceerde normenkaders

Alle overzichtspagina's

ISOR wordt beheerd door het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen