Eigenschap:Status actualiteit

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel NORA
TypeString
Geldige waardenConcept, Actueel, Vervangen, Uitgefaseerd
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenDropdown
Defaultwaarde
ToelichtingKies uit deze lijst de huidige status van dit element. Als de status anders is dan actueel graag ook een tekstuele toelichting (bij beschrijving of toelichting).
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:Pagina's die de eigenschap “Status actualiteit” gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25) (volgende 25)

A

Aan - door de organisatie opgesteld - Huisvestingsbeleid gestelde eisen +Actueel  +
Aan het architectuurdocument gestelde eisen +Actueel  +
Aan specifieke onderwerpen gerelateerde beleidsregels m.b.t. Huisvesting-IV +Actueel  +
Aanbod van training en op de hoogte stellen van ontwikkelingen rond Rekencentrum beveiliging +Actueel  +
Aandacht aan relevante wetgeving en eventuele contractuele verplichtingen +Actueel  +
Aantonen aanpak risicomanagement +Actueel  +
Aantonen onderkende risico's en maatregelen +Actueel  +
Aantonen privacy by design +Actueel  +
Aantonen toepassen GEB toetsmodel +Actueel  +
Aantonen uitvoeren GEB en opvolgen GEB uitkomsten +Actueel  +
Aanwezigheid van noodschakelaars en -knoppen bij nooduitgangen of ruimten waar apparatuur aanwezig is +Actueel  +
Actualiteit, consistentie en overeenstemming van de inventarislijst van bedrijfsmiddelen +Actueel  +
Actueel en samenhangend beeld bij nieuwe en bij wijziging van bestaande verwerkingen +Actueel  +
Actueel en samenhangend beeld t.a.v. gegevensstromen +Actueel  +
Adequaatheidsbesluit +Actueel  +
Adresboeken en telefoonboeken bevattende vertrouwelijke locaties zijn niet vrij toegankelijk +Actueel  +
Afdoende garanties +Actueel  +
Afdoende garanties door verwerker in een overeenkomst of andere rechtshandeling vastgelegd +Actueel  +
Afspraken met en activiteiten van leveranciers zijn contractueel vastgelegd in SLA’s en DAP’s +Actueel  +
Afwijking voor een specifieke situatie +Actueel  +
Alle natuurlijke personen die gebruik maken van applicaties worden geregistreerd +Actueel  +
Alle uitgegeven toegangsrechten worden minimaal eenmaal per jaar beoordeeld +Actueel  +
Alle vermeende en daadwerkelijke fouten en elk preventieve en correctieve onderhoud wordt geregistreerd +Actueel  +
Alleen bevoegd onderhoudspersoneel behoort reparaties en onderhoudsbeurten aan apparatuur uit te voeren +Actueel  +
Apparatuur positionering +Actueel  +
(vorige 25) (volgende 25)
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen