Aan - door de organisatie opgesteld - Huisvestingsbeleid gestelde eisen

Uit NORA Online
ISOR:Aan - door de organisatie opgesteld - Huisvestingsbeleid gestelde eisen
Ga naar: navigatie, zoeken
De BIO themadocumenten zijn levende documenten, die van tijd tot tijd een update krijgen. Wijzigingen die geïmplementeerd worden in Q4 2019:
  • Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging. Dit kader is ruimer dan alleen logische toegangsbeveiliging. Een deel van de inhoud van het oude thema komt terug in het nieuwe, de resterende pagina's vervallen en worden niet meer bijgehouden.
  • De Privacy Baseline krijgt een nieuwe versie.


Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

De organisatie heeft een Huisvestingsbeleid opgesteld en:

  • bevat doelstellingen en principes van Huisvesting-IV beveiliging;
  • bevat specifieke verantwoordelijkheden en rollen;
  • bevat processen voor het behandelen van afwijkingen en afzonderingen;
  • komt procesmatig tot stand, bijvoorbeeld: voorbereiden, ontwikkelen, vaststellen/goedkeuren, communiceren, implementeren, evalueren en aanpassen.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Huisvesting informatievoorziening Beleid via de conformiteitsindicator huisvestingsbeleid.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 5.1