Aan - door de organisatie opgesteld - Huisvestingsbeleid gestelde eisen

Uit NORA Online
ISOR:Aan - door de organisatie opgesteld - Huisvestingsbeleid gestelde eisen
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

De organisatie heeft een Huisvestingsbeleid opgesteld en:

  • bevat doelstellingen en principes van Huisvesting-IV beveiliging;
  • bevat specifieke verantwoordelijkheden en rollen;
  • bevat processen voor het behandelen van afwijkingen en afzonderin-gen;
  • komt procesmatig tot stand, bijvoorbeeld: voorbereiden, ontwikkelen, vaststellen/goedkeuren, communiceren, implementeren, evalueren en aanpassen.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Huisvestingsbeleid via de conformiteitsindicator huisvestingsbeleid.

Risico bovenliggende principe

Schade als gevolg van onvoldoende sturingsmogelijkheden voor een effectieve en betrouwbare inrichting van de Huisvesting-IV en het daarmee geleverde niveau van dienstverlening. Aansprakelijkheid voor beveiligingsincidenten, doordat huisvesting (verwijtbaar) niet voldoet aan de actuele en gangbare beveiligingspraktijk.

Doelstelling bovenliggende principe

Bewerkstelligen dat de Huisvesting-IV de diensten kunnen leveren waarmee de organisatie haar doelstellingen kan realiseren.

Oorsprong en gebruik

Deze norm is overgenomen uit BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening bij opname in de ISOR.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen