IFGS Intentie

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Op deze pagina staan alle Privacyprincipes en Beveiligingsprincipes in de invalshoek. Alle ISOR-objecten binnen deze context zijn ook te herkennen aan het symbool

Blauw vierkant kader met daarin in wit de I van Intentie

Alle objecten binnen deze invalshoek

IDTitellink
APO_B.01Beleid voor (beveiligd) ontwikkelen
APO_B.02Systeem ontwikkelmethode
APO_B.03Classificatie van InformatieBetekenisvolle gegevens.
APO_B.04Engineeringprincipes beveiligde systemen
APO_B.05Business Impact Analyse
APO_B.06Privacy en bescherming van persoonsgegevens (GEB/DPIA analyse)
APO_C.01Richtlijnen evaluatie ontwikkelactiviteiten
APO_U.01Procedures voor wijzigingsbeheer m.b.t. applicaties
APO_U.02Beperkingen voor de installatie van software(richtlijnen)
APO_U.03Richtlijnen voor programmacode (best practices)
CLD_B.01Wet- en regelgeving Cloud
CLD_B.01.01Informeren welke wet- en regelgeving van toepassing is op clouddiensten
CLD_B.01.02Selecteren relevante wettelijke eisen ter bescherming van persoonsgegevens
CLD_B.01.03Identificeren vereisten die van toepassing zijn
CLD_B.01.04Voorzien zekerheid over van toepassing zijnde wettelijke eisen en contractuele vereisten
CLD_B.01.05Treffen van maatregelen en benoemen verantwoordelijkheden om te voldoen aan gestelde eisen
CLD_B.01.06Vaststellen alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving
CLD_B.02Cloudbeveiligingsstrategie
CLD_B.02.01Aangeven hoe cloudbeveiligingsstrategie bedrijfsdoelstellingen ondersteunt
CLD_B.02.02Aangeven hoe te beschermen tegen bedreigingen en aandacht te besteden aan beveiligingscontext
CLD_B.02.03Ondersteunen in behalen van bedrijfsdoelen door samenhang van beveiligingsmaatregelen
CLD_B.03Exit-strategie cloud
CLD_B.03.01Vastleggen bepalingen over exit-regeling
CLD_B.03.02Overgaan tot exit buiten verstrijken contractperiode
CLD_B.04Clouddienstenbeleid
CLD_B.04.01Bevatten organisatorisch en technische georiënteerde maatregelen in cloudbeveiligingsbeleid
CLD_B.05Transparantie
CLD_B.05.01Bevatten diverse aspecten in systeembeschrijving
CLD_B.05.02SLA/systeembeschrijving bevat specificatie van jurisdictie inzake data-opslag, verwerking en back-up-locatie
CLD_B.05.03SLA/systeembeschrijving bevat specificatie voor publicatie-vereisten en onderzoeksmogelijkheden
CLD_B.05.04SLA/systeembeschrijving bevat specificatie met betrekking tot beschikbaar zijn van valide certificaten
CLD_B.06Risicomanagement
CLD_B.06.01Hebben CSP-verantwoordelijkheden
CLD_B.06.02Goedkeuren organisatie van risicomanagementproces
CLD_B.06.03Beschrijven risicomanagementproces
CLD_C.01Service-managementbeleid en evaluatie richtlijnen
CLD_C.02Risico-control
CLD_C.03Compliance en assurance
CLD_U.01Standaarden voor clouddiensten
CLD_U.01.01Maken transparante dienstverlening
CLD_U.01.02Treffen beveiligingsmaatregelen op basis van internationale standaarden
CLD_U.02Risico-assessment
CLD_U.02.01Op waarde schatten en beschrijven van risico’s rond middelen vallend binnen clouddienstenscope
CLD_U.02.02Evalueren risico’s op basis van risico-acceptatiecriteria
CVZ_B.01Beleid en procedures informatietransport
CVZ_C.01Naleving richtlijnen netwerkbeheer en evaluaties
CVZ_U.01Richtlijnen netwerkbeveiliging
CVZ_U.02Beveiligde inlogprocedure
HVI_B.01Huisvesting informatievoorzieningenbeleid
HVI_B.01.01Er is een huisvesting informatievoorzieningenbeleid
… overige resultaten

Uitleg indeling

De ISOR (Information Security Object Repository) bevat normenkaders waarin beveiligings- of privacyprincipes en onderliggende normen zijn beschreven. Deze zijn conform de SIVA-methode ingedeeld naar Beleid, Uitvoering of Control en geordend naar een van de volgende invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag of Structuur.

IFGS IntentieIFGS FunctieIFGS GedragIFGS Structuurrelaties tussen Intentie, Functie, Gedrag en Structuur zoals ook in de tekst is aangegeven.
Over deze afbeelding


Deze invalshoeken hebben onderling de volgende relatie:

  • 'Intentie' ('Doel') wordt geëffectueerd door 'Functie'.
  • 'Functie' effectueert 'Intentie' en wordt geëffectueerd door 'Gedrag'.
  • 'Gedrag' effectueert 'Functie' en wordt geëffectueerd door 'Structuur'.
  • 'Structuur' effectueert 'Gedrag'.


Uitleg

De component inhoud is de tweede doorsnede van het onderzoeksgebied. Deze doorsnede wordt bereikt door middel van vier invalshoeken: intentie, functie, gedrag en structuur (IFGS). Vanuit elke IFGS-invalshoek wordt een specifieke verzameling basiselementen (objecten) geïdentificeerd. De invalshoeken houden het volgende in:

Intentie

Het waarom-aspect, ofwel de bestaansreden van een organisatie. Voorbeelden: organisatie, visie, doelstellingen, wetten en beleid, stakeholders en middelen.

Functie

Het wat-aspect, ofwel de organisatorische en technologische elementen die de intenties van de organisatie moeten realiseren. Voorbeelden: organisatorische en technische functies, processen, taken en taakvereisten.

Gedrag

Het hoe-aspect (gedragsaspect), ofwel de menselijke en technische resources en eigenschappen van de technische resources die de organisatorische en technische functies moeten vormgeven. Voorbeelden: actor, object, interactie, toestand, eigenschap en historie;.

Structuur

Het hoe-aspect (vormaspect), ofwel de manier waarop een organisatorische en personele structuur is vormgegeven. Voorbeelden: business-organisatiestructuur, business- architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen., IT-architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. en business-IT-alignment.


De relaties tussen de objecten vanuit de IFGS-invalshoeken kunnen als volgt worden gelezen: de elementen uit de doel-invalshoek reguleren en/of worden bereikt door elementen uit de functie-invalshoek. De elementen uit de functie-invalshoek gebruiken of realiseren de elementen uit de gedrag-invalshoek die op hun beurt worden vormgegeven door elementen uit de structuur-invalshoek.

Invalshoeken niet gebruikt bij opstellen van de Privacy Baseline

De verdeling naar Intentie, Functie, Gedrag en Structuur betreft de kern van het SIVA-analysemodel en heeft tot doel lacunes te ontdekken in de objectanalyse die leidt tot normen. Deze indeling is voor de opzet van de Privacy Baseline niet gebruikt: het object is immers niet Privacy, maar de Privacywet. Het is niet de opzet geweest om de wet te toetsen op volledigheidBetekent dat alle procesgebonden informatie is vastgelegd en wordt beheerd die aanwezig zou moeten zijn conform het beheerregime dat voor dat proces is vastgesteld. en consistentie. De opzet van de Baseline is de gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem een handzame en geannoteerde lijst van toetsbare criteria mee te geven die aan de wet zijn ontleend. Omdat de invalshoeken IFGS bij het opstellen van de normen voor de Privacy Baseline geen rol hebben gespeeld, is bij de invalshoek "Onbekend" ingevuld.