Engineeringprincipes beveiligde systemen

Uit NORA Online
ISOR:Engineeringprincipes beveiligde systemen
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Bij het ontwikkelen van applicaties worden engineeringprincipes in acht genomen. In ISO zijn twee principes expliciet genoemd: Security by design en defense in depth, hiernaast bestaan nog verschillende andere van belang zijnde principes (engineeringprincipes) die in andere baselines zijn opgenomen.


Criterium

Principes voor de engineering van beveiligde systemen behoren te worden vastgesteld, gedocumenteerd, onderhouden en toegepast voor alle verrichtingen betreffende het implementeren van informatiesystemen.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 14.2.5

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
AppO_B.04.01 principes

De gangbare principes rondom Security by design zijn uitgangspunt voor de ontwikkeling van software en systemen.

AppO_B.04.02 principes

Voor het beveiligen van informatiesystemen zijn de volgende principe van belang:

  • defense in depth (beveiliging op verschillende lagen);
  • secure by default;
  • default deny;
  • fail secure;
  • wantrouwen van input van externe applicaties;
  • secure in deployment; en
  • bruikbaarheid en beheersbaarheid.
AppO_B.04.03 principes

Beveiliging wordt als een integraal onderdeel van system ontwikkeling behandeld.

AppO_B.04.04 principes

Ontwikkelaars zijn getraind om veilige software te ontwikkelen.