IFGS Structuur

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Op deze pagina staan alle Privacyprincipes en Beveiligingsprincipes in de invalshoek IFGS Structuur. Alle ISOR-objecten binnen deze context zijn ook te herkennen aan het symbool

Blauw vierkant kader met daarin in wit de S van Structuur

Alle objecten binnen deze invalshoek

IDTitellink
AppO_B.09Projectorganisatie
AppO_C.08Beheersing van software ontwikkeling(sprojecten)
AppO_U.15Applicatie architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.
AppO_U.16Tooling ontwikkelmethode
Cloud_B.10Beveiligingsorganisatie Clouddiensten
Cloud_C.06Beheerorganisatie clouddiensten
Cloud_U.16Clouddiensten-architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.
Cloud_U.17Multi-tenant architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.
CommVZ_B.04Organisatiestructuur van netwerkbeheer
CommVZ_C.05Beheerorganisatie netwerkbeveiliging
CommVZ_U.17Netwerk beveiligingsarchitectuur
Huisv_B.09Organisatiestructuur
Huisv_B.09.01De verantwoordelijken voor de Huisvesting-IV hebben een formele positie
Huisv_B.09.02Er is een Huisvestingsorganisatieschema beschikbaar
Huisv_B.09.03Het organisatieschema toont de rollen/functionarissen binnen de Huisvestingsorganisatie
Huisv_B.09.04De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de functionarissen zijn expliciet belegd
Huisv_C.04Beheersorganisatie huisvesting IV
Huisv_C.04.01Er zijn functionarissen voor de beheersorganisatie benoemd
Huisv_C.04.02Verantwoordelijkheden zijn toegewezen en vastgelegd
Huisv_C.04.03Verantwoordelijkheden zijn beschreven en vastgelegd
Huisv_C.04.04De samenhang van processen is in een processtructuur vastgelegd.
Huisv_U.12Huisvesting IV-architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.
Huisv_U.12.01De architectuurvoorschriften voor de Huisvesting-IV worden actief onderhouden
Huisv_U.12.02De inrichting van de Huisvesting-IV voorzieningen en bekabelingen zijn gedocumenteerd
Huisv_U.12.03Aan het architectuurdocument gestelde eisen
LTV_C.04Toegangbeveiliging beheers(ings)organisatie
LTV_C.04.03De verantwoordelijkheden voor de beheersprocessen zijn toegewezen en vastgelegd
SERV_B.03Serverplatform architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.
SERV_C.06Beheerorganisatie serverplatforms
SERV_U.14Ontwerpdocumentatie
TVZ_B.05Beveiligingsorganisatie Toegangsbeveiliging
TVZ_B.05.02Verantwoordelijkheden zijn beschreven en toegewezen
TVZ_B.05.03Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd
TVZ_B.05.04Functionarissen zijn benoemd
TVZ_B.05.05Verantwoordings- en rapportagelijnen zijn vastgesteld
TVZ_B.05.06Frequentie en eisen voor rapportages
TVZ_B.06Toegangsbeveiligingsarchitectuur
TVZ_C.04Beheersorganisatie toegangsbeveiliging
TVZ_C.04.02De belangrijkste functionarissen voor beheerorganisatie zijn benoemd en de relaties zijn inzichtelijk
TVZ_C.04.03De taken en verantwoordelijkheden zijn beschreven en bijbehorende bevoegdheden zijn vastgelegd
TVZ_U.10Autorisatievoorzieningen
TVZ_U.10.01Formeel is vastgesteld welke ondersteunende middelen binnen het autorisatiebeheer proces worden ingezet
TVZ_U.10.02Alle gebruikers worden nog vóór de toegang tot de applicatieomgeving in het personeelsinformatiesysteem opgenomen
TVZ_U.10.03Alle natuurlijke personen die gebruik maken van applicaties worden geregistreerd
TVZ_U.10.04Onder autorisatiebeheer vallende applicaties hebben functionaliteit voor toekennen, inzien en beheren van autorisaties

Uitleg indeling

De ISOR (Information Security Object Repository) bevat normenkaders waarin beveiligings- of privacyprincipes en onderliggende normen zijn beschreven. Deze zijn conform de SIVA-methode ingedeeld naar Beleid, Uitvoering of Control en geordend naar een van de volgende invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag of Structuur.

IFGS IntentieIFGS FunctieIFGS GedragIFGS Structuurrelaties tussen Intentie, Functie, Gedrag en Structuur zoals ook in de tekst is aangegeven.
Over deze afbeelding


Deze invalshoeken hebben onderling de volgende relatie:

  • 'Intentie' ('Doel') wordt geëffectueerd door 'Functie'.
  • 'Functie' effectueert 'Intentie' en wordt geëffectueerd door 'Gedrag'.
  • 'Gedrag' effectueert 'Functie' en wordt geëffectueerd door 'Structuur'.
  • 'Structuur' effectueert 'Gedrag'.


Uitleg

De component inhoud is de tweede doorsnede van het onderzoeksgebied. Deze doorsnede wordt bereikt door middel van vier invalshoeken: intentie, functie, gedrag en structuur (IFGS). Vanuit elke IFGS-invalshoek wordt een specifieke verzameling basiselementen (objecten) geïdentificeerd. De invalshoeken houden het volgende in:

Intentie

Het waarom-aspect, ofwel de bestaansreden van een organisatie. Voorbeelden: organisatie, visie, doelstellingen, wetten en beleid, stakeholders en middelen.

Functie

Het wat-aspect, ofwel de organisatorische en technologische elementen die de intenties van de organisatie moeten realiseren. Voorbeelden: organisatorische en technische functies, processen, taken en taakvereisten.

Gedrag

Het hoe-aspect (gedragsaspect), ofwel de menselijke en technische resources en eigenschappen van de technische resources die de organisatorische en technische functies moeten vormgeven. Voorbeelden: actor, object, interactie, toestand, eigenschap en historie;.

Structuur

Het hoe-aspect (vormaspect), ofwel de manier waarop een organisatorische en personele structuur is vormgegeven. Voorbeelden: business-organisatiestructuur, business- architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen., IT-architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. en business-IT-alignment.


De relaties tussen de objecten vanuit de IFGS-invalshoeken kunnen als volgt worden gelezen: de elementen uit de doel-invalshoek reguleren en/of worden bereikt door elementen uit de functie-invalshoek. De elementen uit de functie-invalshoek gebruiken of realiseren de elementen uit de gedrag-invalshoek die op hun beurt worden vormgegeven door elementen uit de structuur-invalshoek.

Invalshoeken niet gebruikt bij opstellen van de Privacy Baseline

De verdeling naar Intentie, Functie, Gedrag en Structuur betreft de kern van het SIVA-analysemodel en heeft tot doel lacunes te ontdekken in de objectanalyse die leidt tot normen. Deze indeling is voor de opzet van de Privacy Baseline niet gebruikt: het object is immers niet Privacy, maar de Privacywet. Het is niet de opzet geweest om de wet te toetsen op volledigheidBetekent dat alle procesgebonden informatie is vastgelegd en wordt beheerd die aanwezig zou moeten zijn conform het beheerregime dat voor dat proces is vastgesteld. en consistentie. De opzet van de Baseline is de gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem een handzame en geannoteerde lijst van toetsbare criteria mee te geven die aan de wet zijn ontleend. Omdat de invalshoeken IFGS bij het opstellen van de normen voor de Privacy Baseline geen rol hebben gespeeld, is bij de invalshoek "Onbekend" ingevuld.