IFGS Structuur

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Op deze pagina staan alle Privacyprincipes en Beveiligingsprincipes in de invalshoek IFGS Structuur. Alle ISOR-objecten binnen deze context zijn ook te herkennen aan het symbool

Blauw vierkant kader met daarin in wit de S van Structuur

Alle objecten binnen deze invalshoek

IDTitellink
AppO_B.09Projectorganisatie
AppO_C.08Beheersing van software ontwikkeling(sprojecten)
AppO_U.15Applicatie architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.
AppO_U.16Tooling ontwikkelmethode
CommVZ_B.04Organisatiestructuur van netwerkbeheer
CommVZ_C.05Beheerorganisatie netwerkbeveiliging
CommVZ_U.17Netwerk beveiligingsarchitectuur
Huisv_B.09Organisatiestructuur
Huisv_B.09.01De verantwoordelijken voor de Huisvesting-IV hebben een formele positie
Huisv_B.09.02Er is een Huisvestingsorganisatieschema beschikbaar
Huisv_B.09.03Het organisatieschema toont de rollen/functionarissen binnen de Huisvestingsorganisatie
Huisv_B.09.04De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de functionarissen zijn expliciet belegd
Huisv_C.04Huisvesting-IV beheersingsorganisatie
Huisv_C.04.01De samenhang van de Huisvestings-IV processen wordt d.m.v. een processtructuur vastgelegd
Huisv_C.04.02Functionarissen voor de beheersingsorganisatie en hun interrelatie zijn benoemd en inzichtelijk
Huisv_C.04.03Verantwoordelijkheden voor beheersprocessen zijn aan specifieke functionaris toegewezen en vastgelegd
Huisv_C.04.04Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de beheerwerkzaamheden zijn vastgelegd
Huisv_U.12Huisvesting-IV architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.
Huisv_U.12.01De architectuurvoorschriften voor de Huisvesting-IV worden actief onderhouden
Huisv_U.12.02De inrichting van de Huisvesting-IV voorzieningen en bekabelingen zijn gedocumenteerd
… overige resultaten

Uitleg indeling

De ISOR (Information Security Object Repository) bevat normenkaders waarin beveiligings- of privacyprincipes en onderliggende normen zijn beschreven. Deze zijn conform de SIVA-methode ingedeeld naar Beleid, Uitvoering of Control en geordend naar een van de volgende invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

IFGS IntentieIFGS FunctieIFGS GedragIFGS Structuurrelaties tussen Intentie, Functie, Gedrag en Structuur zoals ook in de tekst is aangegeven.
Over deze afbeelding


Deze invalshoeken hebben onderling de volgende relatie:

  • 'Intentie' ('Doel') wordt geëffectueerd door 'Functie';
  • 'Functie' effectueert 'Intentie' en wordt geëffectueerd door 'Gedrag';
  • 'Gedrag' effectueert 'Functie' en wordt geëffectueerd door 'Structuur';
  • 'Structuur' effectueert 'Gedrag'.

Uitleg

De component inhoud is de tweede doorsnede van het onderzoeksgebied. Deze doorsnede wordt bereikt door middel van vier invalshoeken: intentie, functie, gedrag en structuur (IFGS). Vanuit elke IFGS-invalshoek wordt een specifieke verzameling basiselementen (objecten) geïdentificeerd. De invalshoeken houden het volgende in:

Intentie

Het waarom-aspect, ofwel de bestaansreden van een organisatie. Voorbeelden: organisatie, visie, doelstellingen, wetten en beleid, stakeholders en middelen.

Functie

Het wat-aspect, ofwel de organisatorische en technologische elementen die de intenties van de organisatie moeten realiseren. Voorbeelden: organisatorische en technische functies, processen, taken en taakvereisten.

Gedrag

Het hoe-aspect (gedragsaspect), ofwel de menselijke en technische resources en eigenschappen van de technische resources die de organisatorische en technische functies moeten vormgeven. Voorbeelden: actor, object, interactie, toestand, eigenschap en historie;.

Structuur

Het hoe-aspect (vormaspect), ofwel de manier waarop een organisatorische en personele structuur is vormgegeven. Voorbeelden: business-organisatiestructuur, business- architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen., IT-architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. en business-IT-alignment.


De relaties tussen de objecten vanuit de IFGS-invalshoeken kunnen als volgt worden gelezen: de elementen uit de doel-invalshoek reguleren en/of worden bereikt door elementen uit de functie-invalshoek. De elementen uit de functie-invalshoek gebruiken of realiseren de elementen uit de gedrag-invalshoek die op hun beurt worden vormgegeven door elementen uit de structuur-invalshoek.

Invalshoeken niet gebruikt bij opstellen van de Privacy Baseline

De verdeling naar Intentie, Functie, Gedrag en Structuur betreft de kern van het SIVA-analysemodel en heeft tot doel lacunes te ontdekken in de objectanalyse die leidt tot normen. Deze indeling is voor de opzet van de Privacy Baseline niet gebruikt: het object is immers niet Privacy, maar de Privacywet. Het is niet de opzet geweest om de wet te toetsen op volledigheidBetekent dat alle procesgebonden informatie is vastgelegd en wordt beheerd die aanwezig zou moeten zijn conform het beheerregime dat voor dat proces is vastgesteld. en consistentie. De opzet van de Baseline is de gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem een handzame en geannoteerde lijst van toetsbare criteria mee te geven die aan de wet is ontleend. Dat waar mogelijk toch een IFGS-kenmerk (invalshoek) aan een principe wordt gehangen, is gedaan vanwege de eenvormigheid binnen ISOR. Het kenmerk is er dan achteraf bij gezet; bij de objectenanalyse en de opbouw van de norm zelf hebben de invalshoeken geen rol gespeeld.