Tooling ontwikkelmethode

Uit NORA Online
ISOR:Tooling ontwikkelmethode
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 22 februari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Applicatieontwikkeling is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft hulpmiddelen die bepaalde handelingen tijdens applicatieontwikkeling voor betrokkenen makkelijker maakt of helemaal overneemt.

Objecttoelichting

In de ontwikkelomgeving is sprake van continue veranderingen in de onderkende fasen. Daarom is het noodzakelijk om de omgevingen daadwerkelijk te reguleren. Zodoende is de inzet van een tool die alle fasen, inclusief het testen ondersteunt noodzakelijk. Het tool moet alle veranderingen en onderlinge relaties tussen de componenten ondersteunen.


Criterium

De ontwikkelmethode moet worden ondersteund door een tool dat de noodzakelijke faciliteiten biedt voor het effectief uitvoeren van de ontwikkelcyclus.

Doelstelling

De ontwikkelcyclus van een applicatie met de continue veranderingen in de onderkende fasen wordt effectief uitgevoerd.

Risico

De ontwikkelcyclus wordt minder effectief uitgevoerd.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
APO_U.16.01 Faciliteiten

Het tool ondersteunt alle fasen van het ontwikkelproces voor het documenteren van analyses, specificaties, programmatuur, testen en rapportages.

APO_U.16.02 Faciliteiten

Het tool biedt een bepaald framework voor het structureren van de ontwikkelfasen en het bewaken van afhankelijkheden.

APO_U.16.03 Faciliteiten

Het tool beschikt over faciliteiten voor versie- en releasebeheer.

APO_U.16.04 Faciliteiten

Het tool beschikt over faciliteiten voor:

  • het registreren van eisen en wensen;
  • het afhandelen van fouten;
  • het beveiligen van registraties (programmacode);
  • het continu integreren van componenten;
  • het kunnen switchen tussen de fasen: specificeren, ontwikkelen en testen.
APO_U.16.05 Faciliteiten

Het tool beschikt over faciliteiten voor de koppelingen met externe bronnen.