Themaprincipes

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Themaprincipes zijn principes die ontwikkeld zijn binnen een Thema en in scope en positionering concreter zijn dan Afgeleide principes.

Huidige thema's met 197 themaprincipes, al dan niet in concept:

Een themaprincipe valt binnen de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur als kenniscommunity van architecten, maar maakt geen onderdeel uit van de Bindende Afspraken die verplicht zijn voor alle organisaties met een publieke taak. Je kunt het zien als het meest actuele advies van de experts binnen een thema, waar je je voordeel mee kan doen.

Themaprincipes zijn vaak (oorspronkelijk) ontwikkeld buiten het kennismodel van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur, zodat er tijdelijk dubbelingen of discrepanties kunnen zijn tussen themaprincipes en de Afgeleide Principes. Zie je dergelijke zaken en wil je dat het wordt verbeterd, neem dan even contact op met NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer (0629099131 of nora@ictu.nl) en/of de contactpersoon van het thema.