Applicatie architectuur

Uit NORA Online
ISOR:Applicatie architectuur
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

De applicatie architectuur beschrijft de samenhang tussen functionele en beveiligingseisen. Ook wordt er aandacht besteed aan de integratie aspecten met de infrastructuur. Vanuit een eenduidig beeld wordt de applicatie conform deze architectuur gerealiseerd. Richtlijnen, instructies, architectuur- en beveiligingsvoorschriften en procedures worden zodanig toegepast dat een samenhangend geheel ontstaat. Op deze manier wordt ook zeker gesteld dat de applicatie aan de vereiste functionele en beveiligingseisen voldoet.


Criterium

De functionele- en beveiligingseisen behoren in een applicatie-architectuur, conform architectuurvoorschriften, in samenhang te zijn vastgelegd.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor Webapplicaties-Richtlijnen The Standard of Good Practice for Information Security 2018

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
APO_U.15.01 applicatie architectuur

De architect heeft een actueel document van het te ontwikkelen informatie systeem opgesteld. Het document:

  • heeft een eigenaar;
  • is voorzien van een datum en versienummer;
  • bevat een documenthistorie (wat is wanneer en door wie aangepast);
  • is actueel, juist en volledig;
  • is door het juiste (organisatorische) niveau vastgesteld/geaccordeerd.
APO_U.15.02 applicatie architectuur

Het architectuurdocument wordt actief onderhouden.

APO_U.15.03 applicatie architectuur

De voorschriften en de methoden en technieken ten aanzien van applicatie architectuur worden toegepast.

APO_U.15.04 samenhang

Tussen in- en uitstroom van gegevens en de inhoud van de gegevensberichten bestaat een aantoonbare samenhang.

APO_U.15.05 samenhang

Het is aantoonbaar dat de onderliggende infrastructuur componenten beveiligd zijn op basis van security baselines (o.a. uitschakeling van overbodige functionaliteiten).

APO_U.15.06 samenhang

De relatie tussen de persoonsgegevens die gebruikt worden binnen de applicatie en de persoonsgegevens van interne en externe ontvangers van de door de applicatie opgeleverde gegevens is inzichtelijk.