Applicatie-architectuur

Uit NORA Online
ISOR:Applicatie architectuur
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 22 februari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Applicatieontwikkeling is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft een modelmatige beschrijving van de samenhang van het applicatielandschap.

Objecttoelichting

De applicatie-architectuur beschrijft de samenhang tussen functionele en beveiligingseisen. Ook wordt aandacht besteed aan de integratie-aspecten met de infrastructuur. Vanuit een eenduidig beeld wordt de applicatie met deze architectuur gerealiseerd. Richtlijnen, instructies, architectuur- en beveiligingsvoorschriften en procedures worden zodanig toegepast dat een samenhangend geheel ontstaat. Op deze manier wordt ook zeker gesteld dat de applicatie aan de vereiste functionele en beveiligingseisen voldoet.


Criterium

De functionele en beveiligingseisen behoren in een applicatie-architectuur, conform architectuurvoorschriften, in samenhang te zijn vastgelegd.

Doelstelling

Het richting geven aan de te ontwikkelen applicatie en een betrouwbare werking van de applicatie te garanderen.

Risico

De werking van de applicatie is onbetrouwbaar.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor Webapplicaties-Richtlijnen U/WA.09.01

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
APO_U.15.01 Applicatie-architectuur

De architect heeft een actueel document van het te ontwikkelen informatiesysteem opgesteld. Het document:

  • heeft een eigenaar;
  • is voorzien van een datum en versienummer;
  • bevat een documenthistorie (wat is wanneer en door wie aangepast);
  • is actueel, juist en volledig;
  • is door het juiste (organisatorische) niveau vastgesteld/geaccordeerd.
APO_U.15.02 Applicatie-architectuur

Het architectuurdocument wordt actief onderhouden.

APO_U.15.03 Applicatie-architectuur

De voorschriften, methoden en technieken voor applicatiearchitectuur worden toegepast.

APO_U.15.04 Samenhang

Tussen in- en uitstroom van gegevens en de inhoud van de gegevensberichten bestaat een aantoonbare samenhang.

APO_U.15.05 Samenhang

Het is aantoonbaar dat de onderliggende infrastructuurcomponenten beveiligd zijn met beveiligingsbaselines (onder andere uitschakeling van overbodige functionaliteiten).

APO_U.15.06 Samenhang

De relatie tussen de persoonsgegevens die gebruikt worden binnen de applicatie en de persoonsgegevens, van interne en externe ontvangers van de door de applicatie opgeleverde gegevens, is inzichtelijk.