Organisatiestructuur van netwerkbeheer

Uit NORA Online
ISOR:Organisatiestructuur van netwerkbeheer
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

In de ISO27002 worden geen organisatorische principes genoemd voor communicatievoorzieningen. De Duitse BSI benoemt daarvoor meerdere principes, die aangeven dat in beleid is vastgesteld, dat voor het beheer van netwerken een centrale organisatiestructuur benodigd is.


Criterium

In beleid behoort te zijn vastgesteld dat een centrale organisatiestructuur gebruikt wordt voor het beheren van netwerken (o.a. LAN, VLAN) en zo veel mogelijk van de hardware en software componenten daarvan.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is IT-Grundschutz (Basis für Informationssicherheit) S 4.2

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStellingPagina
CommVZ_B.04.1organisatiestructuurIn de organisatiestructuur voor netwerkbeheer zijn o.a. de volgende beheersingsprocessen benoemd: configuratie-, performance-, fault-, en beveiligingsbeheer (securitymanagement).In de organisatiestructuur voor netwerkbeheer zijn beheersingsprocessen benoemd
CommVZ_B.04.2organisatiestructuurDe beheer(sing)processen hebben in overeenstemming met het informatiebeveiligingsbeleidHet informatiebeveiligingsbeleid verbindt de bedrijfsdoelstellingen met beveiligingsdoelstellingen. Met de beveiligingsdoelstellingen geeft een organisatie aan op welke wijze – door het treffen van beveiligingsmaatregelen – de bedrijfsdoelstellingen nagestreefd worden. een formele positie binnen de gehele organisatie.De beheer(sing)processen hebben een formele positie binnen de gehele organisatie
CommVZ_B.04.3organisatiestructuurDe taken en verantwoordelijkheden van de verantwoordelijke functionarissen voor deze processen zijn duidelijk gedefinieerd.De taken en verantwoordelijkheden van de verantwoordelijke functionarissen zijn duidelijk gedefinieerd