Organisatiestructuur netwerkbeheer

Uit NORA Online
ISOR:Organisatiestructuur van netwerkbeheer
Ga naar: navigatie, zoeken
Versie 2.0 van 9 februari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Communicatievoorzieningen is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft de structuur waarin personen met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de administratieve organisatie van het netwerk- en communicatiebeheer samenwerken.

Objecttoelichting

In de ISO 27002 2017 worden geen organisatorische principes genoemd voor communicatievoorzieningen. De Duitse Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) benoemt daarvoor meerdere principes, die aangeven dat in het beleid is vastgesteld, dat voor het beheer van netwerken een centrale organisatiestructuur benodigd is.


Criterium

In het beleid behoort te zijn vastgesteld dat een centrale organisatiestructuur gebruikt wordt voor het beheren van netwerken (onder andere Local Area Network (LAN) en Virtual Local Area Network (VLAN)) en zo veel mogelijk van de hardware en softwarecomponenten daarvan.

Doelstelling

Het invullen, coördineren en borgen van het netwerkbeheer.

Risico

Het niet effectief tot uitvoering komen van het beleid.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BSI-Standard 200-2 - IT-Grundschutz-Methodology 4.2

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CVZ_B.04.01 Organisatiestructuur

In de organisatiestructuur voor het netwerkbeheer zijn onder andere de volgende beheersingsprocessen benoemd: configuratie-, performance-, fault- en beveiligingsbeheer (security management).

CVZ_B.04.02 Organisatiestructuur

De beheer(sings)processen hebben volgens het informatiebeveiligingsbeleid een formele positie binnen de gehele organisatie.

CVZ_B.04.03 Organisatiestructuur

De taken en verantwoordelijkheden van de verantwoordelijke functionarissen voor deze processen zijn duidelijk gedefinieerd.