Beheerderstaken vereisen bevoegdheden met risico’s voor de doelorganisatie

Uit NORA Online
ISOR:Beheerderstaken vereisen bevoegdheden met risico’s voor de doelorganisatie
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Beheerderstaken vereisen in sommige gevallen vergaande bevoegdheden, met risico’s voor de doelorganisatie. Het beleggen van de juiste verantwoordelijkheden en toezien op het beoogde gebruik daarvan vergt extra aandacht:

  • de entiteit, die verantwoordelijk is voor de communicatievoorzieningen worden bepaald en de taken en details, vanuit de verantwoordelijkheid zijn actueel, vastgelegd en bekend;
  • de rollen en (speciale) bevoegdheden van netwerkbeheerders zijn gedefinieerd en gedocumenteerd;
  • de netwerkbeheerders zijn en blijven goed opgeleid en competent voor de uitvoering van hun taken;
  • de coördinatie en overzicht van informatiebeveiligingsaspecten van dienstverleners is geïdentificeerd gedocumenteerd en wordt continu gemonitord.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Beheerorganisatie netwerkbeveiliging via de conformiteitsindicator Verantwoordelijkheden.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 6.1.1