Beheersorganisatie netwerkbeveiliging

Uit NORA Online
ISOR:Beheerorganisatie netwerkbeveiliging
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 9 februari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Communicatievoorzieningen is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft een doelgerichte bundeling van kennis en vaardigheden tussen personen met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor het beheersen van en rapporteren over netwerken en communicatievoorzieningen.

Objecttoelichting

Het adequaat beheersen en beheren van de communicatievoorzieningen vereist een toereikende organisatiestructuur waarin de procesverantwoordelijkheden en de toereikende bevoegdheden van de functionarissen zijn vastgelegd en op het juiste niveau zijn gepositioneerd.


Criterium

Alle verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging behoren te worden gedefinieerd en toegewezen.

Doelstelling

Het invullen, coördineren en borgen van de beheersing van de netwerkbeveiliging.

Risico

De beheerorganisatie voor netwerkbeveiliging is niet effectief ingericht waardoor de netwerkbeveiliging niet optimaal functioneert.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 6.1.1

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CVZ_C.05.01 Verantwoordelijkheden

De communicatievoorzieningen worden geïdentificeerd en gedefinieerd.

CVZ_C.05.02 Verantwoordelijkheden

Beheerderstaken vereisen in sommige gevallen vergaande bevoegdheden met risico’s voor de doelorganisatie. Het beleggen van de juiste verantwoordelijkheden en toezien op het beoogde gebruik daarvan vergt extra aandacht, te weten:

  • De entiteit die verantwoordelijk is voor de communicatievoorzieningen wordt bepaald en de taken en details, vanuit de verantwoordelijkheid zijn actueel, vastgelegd en bekend.
  • De rollen en (speciale) bevoegdheden van netwerkbeheerders zijn gedefinieerd en gedocumenteerd.
  • De netwerkbeheerders zijn en blijven goed opgeleid en competent voor de uitvoering van hun taken.
  • De coördinatie en het overzicht van informatiebeveiligingsaspecten van dienstverleners is geïdentificeerd gedocumenteerd en wordt continu gemonitord.