Beheerorganisatie netwerkbeveiliging

Uit NORA Online
ISOR:Beheerorganisatie netwerkbeveiliging
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Definitie

De opzet van een toereikende organisatiestructuur voor het beheren van en rapporteren over netwerken en communicatievoorzieningen.

Toelichting

Het adequaat beheersen en beheren van de communicatievoorzieningen vereist een organisatiestructuur waarin de procesverantwoordelijkheden en de toereikende bevoegdheden van de functionarissen zijn vastgelegd en op het juiste niveau zijn gepositioneerd.


Criterium

Alle verantwoordelijkheden bij informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. behoren te worden gedefinieerd en toegewezen.

Doelstelling

Het invullen, coördineren en borgen van de beheersing van de netwerkbeveiliging.

Risico

De beheerorganisatie voor netwerkbeveiliging is niet effectief ingericht waardoor de netwerkbeveiliging niet optimaal functioneert.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO 2019 6.1.1

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CVZ_C.05.01 Verantwoordelijkheden

De communicatievoorzieningen worden geïdentificeerd en gedefinieerd.

CVZ_C.05.02 Verantwoordelijkheden

Beheerderstaken vereisen in sommige gevallen vergaande bevoegdheden met risico’s voor de doelorganisatie. Het beleggen van de juiste verantwoordelijkheden en toezien op het beoogde gebruik daarvan vergt extra aandacht, te weten:

  • De entiteit die verantwoordelijk is voor de communicatievoorzieningen wordt bepaald en de taken en details, vanuit de verantwoordelijkheid zijn actueel, vastgelegd en bekend.
  • De rollen en (speciale) bevoegdheden van netwerkbeheerders zijn gedefinieerd en gedocumenteerd.
  • De netwerkbeheerders zijn en blijven goed opgeleid en competent voor de uitvoering van hun taken.
  • De coördinatie en het overzicht van informatiebeveiligingsaspecten van dienstverleners is geïdentificeerd gedocumenteerd en wordt continu gemonitord.