Systeem ontwikkelmethode

Uit NORA Online
ISOR:Systeem ontwikkelmethode
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Ontwikkel- en onderhoudsactiviteiten moeten worden uitgevoerd op basis van een systeem ontwikkelmethode, hierdoor wordt rekening gehouden met:

 • de vereisten uit wet en regelgeving;
 • de contractuele vereisten;
 • de beveiligingsvereisten;
 • een projectmatige aanpak.


Criterium

Ontwikkel activiteiten behoren te zijn gebaseerd op gedocumenteerde systeem ontwikkelmethodes en waarin o.a. standaarden/procedures voor de applicatieontwikkeling, het toepassen van beleid en wet en regelgeving en een projectmatige aanpak zijn geadresseerd.

Doelstelling

De reden waarom de norm gehanteerd wordt.

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is SoGP (Standard of Good Practice) SD 1.1

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
APO_B.02.01 systeem ontwikkelmethodes

Een formeel vastgestelde ontwikkelmethodologie wordt toegepast, bijvoorbeeld: Structured System Analyses and Design Method (SSADM) of Scrum (Agile ontwikkeling).

APO_B.02.02 systeem ontwikkelmethodes

Softwareontwikkelaars zijn getraind om de ontwikkelmethodologie toe te passen.

APO_B.02.03 systeem ontwikkelmethodes

Adoptie van ontwikkelmethodologie wordt gemonitord.

APO_B.02.04 standaarden/procedures

Standaarden en procedures worden toegepast voor:

 • het specificeren van requirements;
 • het ontwikkelen, bouwen en testen;
 • de overdracht van ontwikkelde applicatie naar de productie omgeving;
 • de training van software ontwikkelaars.
APO_B.02.05 beleid en wet en regelgeving

De systeemontwikkelmethode ondersteunt de vereisten dat te ontwikkelen applicaties voldoen aan:

 • de eisen uit wet en regelgeving incl. privacy;
 • de contactuele eisen;
 • het informatiebeveiligingsbeleidHet informatiebeveiligingsbeleid verbindt de bedrijfsdoelstellingen met beveiligingsdoelstellingen. Met de beveiligingsdoelstellingen geeft een organisatie aan op welke wijze – door het treffen van beveiligingsmaatregelen – de bedrijfsdoelstellingen nagestreefd worden. van de organisatie;
 • de specifieke beveiligingseisen vanuit business;
 • het classificatiemodel van de organisatie.
APO_B.02.06 projectmatig

Het ontwikkelen van een applicatie wordt projectmatig aangepakt waarbij o.a. aandacht wordt besteed aan:

 • het melden van de start van het project bij de verantwoordelijke voor de beveveiligingsfunctie;
 • het gebruik van een classificatiemodel;
 • het toepassen van assessment voor BIVC;
 • het creëren van een risico register;
 • het creëren van projectmanagement office file;
 • het registreren van belangrijke details in een business applicatie register.