The Standard of Good Practice for Information Security 2018

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenTekst "vervangen" met kleurovergang op achtergrond
Dit element is vervangen en niet langer actueel.
Deze standaard vervangt de 2011-versie. Deze standaard is opgevolgd door de 2020-versie.
Standaard.png
Naam: The Standard of Good Practice for Information Security 2018

ID: SoGP 2018
Type: Standaard
Publicatiedatum: 2020/03/26
Versie: 2018
Status actualiteit: Vervangen

Het doel van elke informatiebeveiligingsprofessional is om de organisatie in staat te stellen haar activiteiten veilig en beveiligd uit te voeren en om bedreigingen met succes te vermijden. Maar tussen al het onderzoek, de planning en vergaderingen, en een veilige werkomgeving, ligt een cruciale schakel: het beveiligingsbeleid en de beveiligingsnormen van de organisatie.


The Standard of Good Practice for Information Security (SoGP) 2020 biedt een bedrijfsgerichte focus op huidige en opkomende informatiebeveiligingsproblemen en helpt organisaties bij het ontwikkelen van een effectief kader voor informatiebeveiligingsbeleid, -normen en -procedures.


Deze nieuwste editie van de SoGP bevat nieuwe of verbeterde dekking van de volgende categorieën, gebieden en onderwerpen: beveiligingspersoneel, kerncontroles voor cloudbeveiliging, beveiligingsoperatiecentra, beheer van mobiele applicaties, activaregisters, beveiligingsborging, beheer van toeleveringsketen en beheer van beveiligingsgebeurtenissen.


SoGP wordt door leden van het Information Security Forum (ISF) gebruikt om:

  • de weerbaarheid verbeteren tegen het steeds veranderende dreigingslandschap
  • een basis bieden voor uw informatierisicobeoordelingen
  • informatiebeveiligingsregelingen in de toeleveringsketen valideren
  • ondersteuning van de naleving van belangrijke normen voor informatiebeveiliging
  • een basis vormen voor beleid, normen en procedures.
Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied: Het biedt een bedrijfsgerichte focus op huidige en opkomende informatiebeveiligingsproblemen en helpt organisaties bij het ontwikkelen van een effectief kader voor informatiebeveiligingsbeleid, -normen en -procedures.
  • Organisatorisch werkingsgebied: Gebruikers BIO Thema-uitwerkingen.

Meer informatie

Gerelateerd

ISF (Information Security Forum)