Privacy en bescherming van persoonsgegevens (GEB/DPIA analyse)

Uit NORA Online
ISOR:Privacy en bescherming van persoonsgegevens (GEB-/ PIA-analyse)
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Bij het ontwikkelen van applicaties behoort de verantwoordelijke stakeholder rekening houden met privacy en de bescherming van persoonsgegevens in het kader van AVG. Privacybescherming betekent dat we een context analyse verrichten van de situatie waarin de desbetreffende applicatie ontwikkeld wordt. Hierbij wordt voorkomen dat eventuele inbreuk ontstaat op de persoonlijke levenssfeer van de personen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt. Om inbreuk op de privacy vast te stellen wordt, voorafgaand aan het ontwerp van de applicatie, een Gegevensbescherming EffectBeoordeling (GEB), ook wel Data Protection Impact Assessment (DPIA) of Privacy ImpactAnalyse (PIA) genoemd, uitgevoerd. Deze verplichting komt voort uit de AVG en welke geldt vanaf 25 mei 2018.


Criterium

Bij het ontwikkelen van applicaties behoren privacy en bescherming van persoonsgegevens, voor zover van toepassing, te worden gewaarborgd in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving.

Doelstelling

De reden waarom de norm gehanteerd wordt.

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 18.2.4.

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
AppO_B.06.01 privacy en bescherming van persoonsgegevens

Om privacy en gegevensbeschermingsmaatregelen vooraf in het ontwerp mee te nemen is een GEB-analyse uitgevoerd.

AppO_B.06.02 privacy en bescherming van persoonsgegevens

Voor het uitvoeren van GEB's en voor het opvolgen van de uitkomsten is een procesbeschrijving aanwezig.

AppO_B.06.03 privacy en bescherming van persoonsgegevens

Een tot standaard verheven GEB-toetsmodel wordt toegepast; dit model voldoet aan de in de AVG gestelde eisen.

AppO_B.06.04 privacy en bescherming van persoonsgegevens

Privacy by Design en de GEB maken onderdeel uit van een tot standaard verheven risicomanagement aanpak.

AppO_B.06.05 privacy en bescherming van persoonsgegevens

De risicomanagement aanpak wordt aantoonbaar toegepast, bijvoorbeeld door in de vorm van een plan van aanpak aantoonbaar opvolging te geven aan de aanbevelingen/verbetervoorstellen.

AppO_B.06.06 wet- en regelgeving

Op basis van AVG worden bij het ontwerp/ontwikkelen van applicaties de principes Privacy by design and by default gehanteerd.