Privacy en bescherming van persoonsgegevens (GEB/DPIA analyse)

Uit NORA Online
ISOR:Privacy en bescherming van persoonsgegevens (GEB-/ PIA-analyse)
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Bij het ontwikkelen van applicaties behoort de verantwoordelijke stakeholder rekening houden met privacy en de bescherming van persoonsgegevens in het kader van AVG. Privacybescherming betekent dat we een context analyse verrichten van de situatie waarin de desbetreffende applicatie ontwikkeld wordt. Hierbij wordt voorkomen dat eventuele inbreuk ontstaat op de persoonlijke levenssfeer van de personen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt. Om inbreuk op de privacy vast te stellen wordt, voorafgaand aan het ontwerp van de applicatie, een Gegevensbescherming EffectBeoordeling (GEB), ook wel Data Protection Impact Assessment (DPIA) of Privacy ImpactAnalyse (PIA) genoemd, uitgevoerd. Deze verplichting komt voort uit de AVG en welke geldt vanaf 25 mei 2018.


Criterium

Bij het ontwikkelen van applicaties behoren privacy en bescherming van persoonsgegevens, voor zover van toepassing, te worden gewaarborgd in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving.

Doelstelling

De reden waarom de norm gehanteerd wordt.

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 18.2.4.

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStellingPagina
AppO_B.06.01privacy en bescherming van persoonsgegevensOm privacy en gegevensbeschermingsmaatregelen vooraf in het ontwerp mee te nemen is een GEB-analyse uitgevoerd.GEB om vooraf in het ontwerp de privacy en gegevensbeschermingsmaatregelen mee te nemen
AppO_B.06.02privacy en bescherming van persoonsgegevensVoor het uitvoeren van GEB's en voor het opvolgen van de uitkomsten is een procesbeschrijving aanwezig.procesbeschrijving voor het uitvoeren van GEB's en voor het opvolgen van de uitkomsten
AppO_B.06.03privacy en bescherming van persoonsgegevensEen tot standaard verheven GEB-toetsmodel wordt toegepast; dit model voldoet aan de in de AVG gestelde eisen.Een tot standaard verheven GEB-toetsmodel wordt toegepast; dit model voldoet aan de in de AVG gestelde eisen
AppO_B.06.04privacy en bescherming van persoonsgegevensPrivacy by Design en de GEB maken onderdeel uit van een tot standaard verheven risicomanagement aanpak.Privacy by Design en GEB als onderdeel van een tot standaard verheven risicomanagement aanpak
AppO_B.06.05privacy en bescherming van persoonsgegevensDe risicomanagement aanpak wordt aantoonbaar toegepast, bijvoorbeeld door in de vorm van een plan van aanpak aantoonbaar opvolging te geven aan de aanbevelingen/verbetervoorstellen.Risicomanagement aanpak aantoonbaar toegepast
AppO_B.06.06wet- en regelgevingOp basis van AVG worden bij het ontwerp/ontwikkelen van applicaties de principes Privacy by design and by default gehanteerd.Op basis van de AVG worden de principes Privacy by Design en Privacy by Default gehanteerd