Privacy en bescherming van persoonsgegevens (GEB-/ PIA-analyse)

Uit NORA Online
ISOR:Privacy en bescherming van persoonsgegevens (GEB-/ PIA-analyse)
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Verwante principes

BIO thema Applicatieontwikkeling
Binnen dit normenkader èn beveiligingsaspect
Alle Normenkaders
Alle Beveiligingsprincipes
Alle Normen
Beveiligingsaspecten
ISOR

Bij het ontwikkelen van applicaties moet de verantwoordelijke stakeholder rekening houden met privacy en de bescherming van persoonsgegevens in het kader van AVG. Privacybescherming betekent dat we een context analyse verrichten van de situatie waarin de desbetreffende applicatie ontwikkeld wordt. Hierbij wordt voorkomen dat eventuele inbreuk ontstaat op de persoonlijke levenssfeer van de personen waarvan wij persoonsgegevens worden verwerkt. Om inbreuk op de privacy vast te stellen wordt, voorafgaand aan het ontwerp van de applicatie, een Gegevensbescherming EffectBeoordeling (GEB), ook wel Privacy ImpactAnalyse (PIA) genoemd, uitgevoerd. Deze verplichting komt voort uit de AVG en welke geldt vanaf 25 mei 2018.


Criterium

Bij het ontwikkelen van applicaties behoren privacy en bescherming van persoonsgegevens, voor zover van toepassing, te worden gewaarborgd in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving.

Doelstelling

De reden waarom de norm gehanteerd wordt.

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

Onderliggende normen

ID Conformiteitsindicator Stelling Pagina
AppO_B.06.01 privacy en bescherming van persoonsgegevens Om privacy en gegevensbeschermingsmaatregelen vooraf in het ontwerp mee te nemen is een GEB-analyse uitgevoerd. GEB om vooraf in het ontwerp de privacy en gegevensbeschermingsmaatregelen mee te nemen
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen