Op basis van de AVG worden de principes Privacy by Design en Privacy by Default gehanteerd

Uit NORA Online
ISOR:Op basis van de AVG worden de principes Privacy by Design en Privacy by Default gehanteerd
Ga naar: navigatie, zoeken
Versie 2.0 van 22 februari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Applicatieontwikkeling is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in pdf-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden bij het ontwerp/ontwikkelen van applicaties de principes privacy by design en privacy by default gehanteerd.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Privacy en bescherming persoonsgegevens applicatieontwikkeling via de conformiteitsindicator Wet- en regelgeving.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is De Privacy Baseline 02.02