Op basis van de AVG worden de principes Privacy by Design en Privacy by Default gehanteerd

Uit NORA Online
ISOR:Op basis van de AVG worden de principes Privacy by Design en Privacy by Default gehanteerd
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Op basis van AVG worden bij het ontwerp/ontwikkelen van applicaties de principes Privacy by design and by default gehanteerd.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Privacy en bescherming van persoonsgegevens (GEB/DPIA analyse) via de conformiteitsindicator wet- en regelgeving.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is de Privacy Baseline