Procedures voor wijzigingsbeheer m.b.t. applicaties

Uit NORA Online
ISOR:Procedures voor wijzigingsbeheer m.b.t. applicaties
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Wijzigingsbeheer heeft tot doel om wijzigingen binnen het traject van applicatieontwikkeling op een beheerste en geautoriseerde wijze te laten verlopen, zodat voorkomen wordt dat de doorgevoerde wijzigingen allerlei verstoringen veroorzaken.


Criterium

Wijzigingen aan systemen binnen de levenscyclus van de ontwikkeling behoren te worden beheerst door het gebruik van formele procedures voor wijzigingsbeheer.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 14.2.2

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
AppO_U.01.01 levenscyclus

Voor het wijzigingsbeheer gelden de algemeen geaccepteerde beheer frameworks, zoals ITIL, ASL, BiSL, Scrum, SIG en SSD.

AppO_U.01.02 levenscyclus

Het wijzigingsproces voor applicaties is zodanig ingericht dat medewerkers (programmeurs) de juiste autorisatieHet proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen krijgen om werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

AppO_U.01.03 formele procedures

Nieuwe systemen en wijzigingen aan bestaande systemen volgen een formeel proces van indienen, prioriteren, besluiten, impactanalyse, vastleggen, specificeren, ontwikkelen, testen, kwaliteitscontrole en implementeren.

AppO_U.01.04 formele procedures

Enkele elementen van de procedures voor wijzigingsbeheer zijn:

  1. alle wijzigingsverzoeken (RFC’s) verlopen volgens een formele wijzigingsprocedure (ter voorkoming van ongeautoriseerde wijzigingsaanvragen).
  2. het generieke wijzigingsproces heeft aansluiting met functioneel beheer.
  3. wijzigingen worden doorgevoerd door bevoegde medewerkers.
  4. van elk wijzigingsverzoek wordt de impact op de geboden functionaliteit beoordeeld.
  5. uitvoering en bewaking van de verantwoordelijkheden/taken zijn juist belegd.
  6. aanvragers van wijzigingen worden periodiek geïnformeerd over de status van hun wijzigingsverzoek.