Classificatie van informatie

Uit NORA Online
ISOR:Classificatie van Informatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 22 februari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Applicatieontwikkeling is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft het systematisch indelen in categorieën van de waarde van informatie, om te kunnen bepalen welk niveau van bescherming de te ontwikkelen van applicaties nodig heeft.

Objecttoelichting

In ISO 27002 2017 is gesteld dat een organisatie haar informatie moet classificeren om ervoor te zorgen dat informatie een passend beschermingsniveau krijgt. Hiervoor moet de organisatie een classificatieschema opstellen en dit schema communiceren binnen de organisatie. Een classificatieschema geeft beveiligingsrichtlijnen voor zowel algemene informatiemiddelen als voor informatie in het ontwikkeltraject. Binnen dit thema moet de projectverantwoordelijke dit classificatieschema als input beschikbaar hebben om binnen deze context van de applicatie omgeving te kunnen toepassen. Het classificatieschema beidt specifieke richtlijnen voor het ontwikkeltraject.


Criterium

Informatie behoort te worden geclassificeerd met betrekking tot wettelijke eisen, waarde, belang en gevoeligheid voor onbevoegde bekendmaking of wijziging.

Doelstelling

Het inzichtelijk maken welke mate van bescherming de informatie nodig heeft.

Risico

Informatie wordt over of onder beveiligd.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 8.2.1

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
APO_B.03.01 Informatie

De handreiking: BIO-Dataclassificatie is het uitgangspunt voor de ontwikkeling van software en systemen.

APO_B.03.02 Informatie

De informatie in alle informatiesystemen is door middel van een expliciete risicoafweging geclassificeerd, zodat duidelijk is welke bescherming nodig is.

APO_B.03.03 Informatie

Bij het ontwikkelen van applicaties is informatie beschermd conform de vereisten uit het classificatieschema.

APO_B.03.04 Informatie

In het classificatieschema wordt rekening gehouden met de verplichtingen uit wet- en regelgevingen (onder andere privacy), organisatorische en technische requirements.