Richtlijn evaluatie-ontwikkelactiviteiten

Uit NORA Online
ISOR:Richtlijnen evaluatie ontwikkelactiviteiten
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 22 februari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Applicatieontwikkeling is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Vooraf bepaalde regels voor het achteraf beoordelen van ontwikkelactiviteiten.

Objecttoelichting

De ontwikkelorganisatie moet tijdig een softwareproduct realiseren dat aan de gestelde eisen voldoet. Hiervoor verrichten deze organisatie periodiek controle- en reviewactiviteiten op de producten die in de ontwikkelfase tot stand komen, zoals requirements, specificaties, intern ontwikkelde programmacode en delen die uit externe bibliotheken worden verworven. De verantwoordelijke functionarissen moeten daarvoor beschikken over de nodige controlerichtlijnen.


Criterium

De projectorganisatie behoort richtlijnen voor de controle-activiteiten en rapportages te hebben geformuleerd, gericht op de evaluaties van ontwikkelactiviteiten, zoals requirements, specificaties en programmacode.

Doelstelling

Het adequaat controle-activiteiten en rapportages opstellen gericht op ontwikkelactiviteiten.

Risico

De resultaten van de controle-activiteiten zijn niet dekkend en volledig op ontwikkelactiviteiten.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
APO_C.01.01 Richtlijnen

De projectorganisatie beschikt over controlerichtlijnen voor de evaluatie van de producten die uit de ontwikkelfasen voortvloeien, zoals een requirementsanalyse en de specificatie van software.

APO_C.01.02 Richtlijnen

De projectorganisatie beschikt over evaluatierichtlijnen voor het evalueren van intern ontwikkelde en extern verworven code die zijn opgeleverd tijdens de ontwikkelfasen: requirementsanalyse, specificatie en programmacode.

APO_C.01.03 Richtlijnen

De projectorganisatie beschikt over controlerichtlijnen die binnen de relevante beheerprocessen, versiebeheer, quality assurance en quality control worden toegepast voor het evalueren van de ontwikkelactiviteiten.

APO_C.01.04 Richtlijnen

De projectorganisatie beschikt over een kwaliteitshandboek waarin procedures zijn opgenomen voor het toepassen van quality assurance- en quality control-methodiek en reviewrichtlijnen voor de ontwikkelde producten.

APO_C.01.05 Richtlijnen

De quality assurance-methodiek wordt conform de richtlijnen nageleefd.

APO_C.01.06 Controle-activiteiten en rapportages

De projectorganisatie voert controle-activiteiten uit over de ontwikkelactiviteiten en beheerprocessen gerelateerd aan het ontwikkelproces en stelt hierover rapportages op.

APO_C.01.07 Ontwikkelactiviteiten

Periodiek worden het applicatieontwikkelingsproces, de testcycli en de kwaliteit van de programmacode beoordeeld conform de opgestelde richtlijn.