Richtlijnen evaluatie ontwikkelactiviteiten

Uit NORA Online
ISOR:Richtlijnen evaluatie ontwikkelactiviteiten
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

De ontwikkelorganisatie moet tijdig een softwareproduct realiseren dat aan de gestelde eisen voldoet. Hiervoor verrichten ze periodiek controle en review activiteiten op de producten die in de ontwikkelfase tot stand komen, zoals requirements, specificaties, intern ontwikkelde programmacode en delen die uit externe bibliotheken worden verworven. De verantwoordelijke functionarissen moeten daarvoor beschikken over de nodige controlerichtlijnen.


Criterium

De projectorganisatie behoort richtlijnen voor de controleactiviteiten en rapportages te hebben geformuleerd gericht op de evaluaties van ontwikkel activiteiten, zoals requirements, specificaties en programmacode.

Doelstelling

De reden waarom de norm gehanteerd wordt.

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 12.6.1

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
AppO_C.01.01 richtlijnen

De projectorganisatie beschikt over controlerichtlijnen voor de evaluatie van de producten die uit de ontwikkelfasen voortvloeien: zoals requirement analyse en specificatie van software.

AppO_C.01.02 richtlijnen

De projectorganisatie beschikt over evaluatierichtlijnen voor het evalueren van intern ontwikkelde en extern verworven code welke is opgeleverd tijdens de ontwikkelfasen: requirement analyse, specificatie en programmacode.

AppO_C.01.03 richtlijnen

De projectorganisatie beschikt over controlerichtlijnen die binnen de relevante beheerprocessen (Versiebeheer, Quality Control en Quality Assurance) worden toegepast voor het evalueren van de ontwikkel activiteiten.

AppO_C.01.04 richtlijnen

De projectorganisatie heeft de beschikking over een kwaliteitshandboek waarin procedures zijn opgenomen voor het toepassen van Quality Control (QC) en Quality Assurance (QA) methodiek en reviewrichtlijnen voor de ontwikkelde producten.

AppO_C.01.05 richtlijnen

De QA methodiek wordt conform de richtlijnen nageleefd.

AppO_C.01.06 controleactiviteiten en rapportages

De projectorganisatie voert controleactiviteiten uit over de ontwikkelactiviteiten en beheerprocessen gerelateerd aan het ontwikkelproces en stelt hierover rapportages op.

AppO_C.01.07 ontwikkelactiviteiten

Periodiek worden het applicatieontwikkeling proces, de testcycli en de kwaliteit van de programmacode beoordeeld conform de opgestelde richtlijn.