BIWA (Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Tekst "vervangen" met kleurovergang op achtergrond
Dit element is vervangen en niet langer actueel. 
Bron.png
Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.

Eigenschappen

IDBIWA
Publicatiedatum2013/10/01
OrganisatieUnie v Waterschappen
Externe verwijzinghttps://www.uvw.nl/publicatie/baseline-informatiebeveiliging-waterschappen/
Interne verwijzingBestand:Baseline-Informatiebeveiliging-Waterschappen-2013.pdf
ToelichtingDe baselineEen gemeenschappelijk normenstelsel binnen een organisatie, waaruit passende maatregelen kunnen worden afgeleid. Een type baseline is de baseline kwaliteit, dat wil zeggen een organisatiebreed normenkader waarin de organisatie ook alle concrete maatregelen beschrijft die de kwaliteit van de diensten waarborgen. bevat maatregelen die algemeen voorkomende informatiebeveiligingsrisico’s bij de waterschappen afdekken.
Laag binnen vijflaagsmodel1
Status actualiteitVervangen
Status toelichtingDe BIWA is vervangen door de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) per 1 januari 2019 (gepubliceerd in staatscourant 23 mei 2019).

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
BIWA (Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen)Is relevant binnen
BIWA (Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen)Is gerelateerd aan
  • BIR (Baseline Informatievoorziening Rijk) (Let op: pagina bestaat niet.)
  • BIG (Baseline Informatievoorziening Gemeenten) (Let op: pagina bestaat niet.)

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) (Bron)Is gerelateerd aanBIWA (Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen)
IBI (Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging) (Bron)Is gerelateerd aanBIWA (Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen)