Identificatie

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Tekening van boek met a en z er op
Onderdeel van Begrippenkader NORA


Beschrijving: Het bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen.


Gebruikte synoniem(en): Identificeren
Bron: Best Practice Informatiebeveiliging, Normen IT-voorzieningen
Vastgesteld in: Bestand:Nora 3.0 principes voor samenwerking en dienstverlening.pdf
Toelichting: Naast fysieke identificatie (bv. aan de hand van een paspoort) kan ook sprake zijn van digitale c.q. elektronische identificatie.

De NORA expertgroep IAM en e-IDAS verstaan onder identificatie:
Het proces van het gebruiken van persoonsidentificatiegegevens in digitale vorm die op unieke wijze een natuurlijke persoon of rechtspersoon, of een natuurlijke persoon die een rechtspersoon vertegenwoordigt, aanduiden.
Zie e-IDAS artikel 3


Wordt op andere pagina's toegelicht met een 'tooltip': Ja