Beleidskader

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Basisgegevens

KennismodelKennismodel NORA
IcoonBeleidskader.png
DefinitieNORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur is gebaseerd op bestaand overheidsbeleid (nationaal en Europees) en op de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regels, kamerstukken en bestuursakkoorden.
Primaire categorieBeleidskaders
Overige categorieën
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronNORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur v3.0 dossier beleidskaders
Verwijzing
Eigenschap te gebruiken in glossary(Pagina's van dit elementtype worden niet automatisch opgenomen in de glossary)


Toegestane eigenschappen

EigenschappenBeschrijving, Toelichting, Externe verwijzing, Interne verwijzing, Organisatie, Laag binnen vijflaagsmodel, Status actualiteit, Status toelichting


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
BeleidskaderIs relevant binnenDomein
BeleidskaderSpecialiseertDrijfveer


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
BasisprincipeIs beinvloed doorBeleidskader
BronIs gerelateerd aanBeleidskader
UitwerkingHeeft bronBeleidskader


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Beleidskader te maken, vul de naam in en klik op de button:


Van dit elementtype bestaan reeds de onderstaande elementen:Basis is het dossier NORA_Dossier_beleidskaders.pdf

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen