Afspraak

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Basisgegevens

KennismodelKennismodel NORA
IcoonElementtype.png
DefinitieRegels die voor de inrichting van een Generieke Functie door partijen zijn overeengekomen, vastgelegd en gepubliceerd.

Een Afspraak kan bijvoorbeeld gaan over de benodigde samenwerking tussen de betrokken (overheid)organisaties, of het toepassen van bepaalde standaarden of voorzieningen. Het kan nodig zijn om een afspraak vast te leggen in een wettelijk kader, zoals de Wet Digitale Overheid. Maar dat kan ook in AMVB’s, regelingen, beleidsregels, convenanten enz.

Afspraken zijn concrete invullingen van de implicaties van Architectuur Principes.

ArchiMate-vertaling: Contract.

NB. Requirement past hier niet goed, omdat dat een eigenschap beschrijft waar een systeem aan moet voldoen.
Primaire categorieAfspraken
Overige categorieënUitspraken
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronGO (Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur)
Verwijzing
Eigenschap te gebruiken in glossary(Pagina's van dit elementtype worden niet automatisch opgenomen in de glossary)


Toegestane eigenschappen

EigenschappenBeschrijving, Toelichting, Status actualiteit, Status toelichting


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AfspraakIs gerelateerd aanBouwsteen, Voorziening, Standaard
AfspraakRealiseertGenerieke functie
AfspraakBeïnvloedtArchitectuurprincipe, Themaprincipe, Uitwerking
AfspraakSpeelt bijOrganisatie
AfspraakHeeft beheerderOrganisatie
AfspraakVastgesteld inBron
AfspraakVindt grondslag inBeleidskader


Toegestane relaties naar dit elementtype

Er zijn geen elementtypen die relaties naar Afspraak toestaan.


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Afspraak te maken, vul de naam in en klik op de button:

 


(Er bestaan nog geen elementen van dit type.)