Standaard

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Basisgegevens

KennismodelKennismodel NORA
IcoonStandaard.png
DefinitieEen standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.


Een standaard is gedefinieerd in NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur als:

"Een document dat een set van regels bevat die beschrijven hoe mensen materialen, producten, diensten, technologieën, taken, processen en systemen dienen te ontwikkelen en beheren."

Een standaard:

  • is een (elektronisch) document waarin de specificaties of criteria voor een product, dienst of methode zijn vastgelegd;
  • wordt vastgelegd binnen een bedrijf, consortium of via een erkende standaardisatie-organisatie (zoals ISO of NEN);
  • kent doorgaans een proces waarmee de standaard ontwikkeld, erkend en beheerd wordt.


ArchiMate: Constraint (standaard)

"A constraint represents a factor that limits the realization of goals."
Primaire categorieStandaarden
Overige categorieën
OpmaaksjabloonStandaarden
Bron
Verwijzing
Eigenschap te gebruiken in glossary(Pagina's van dit elementtype worden niet automatisch opgenomen in de glossary)

Toegestane eigenschappen

EigenschappenID, Lijst status, Versieaanduiding, Beschrijving, Toelichting, Werkingsgebied, Toepassingsgebied, Externe verwijzing, Documentatie, Publicatiedatum, Organisatie, Contactpersoon, Contactgegevens, Cluster, Laag binnen vijflaagsmodel, Status actualiteit, Status toelichting, nut

Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
StandaardRealiseertBasisprincipe, Afgeleid principe, Standaard, Bouwsteen
StandaardIs gerelateerd aanBron, Standaard, Generieke functie
StandaardIs relevant binnenDomein, Categorie
StandaardGebruiktFS-Standaard

Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AfspraakIs gerelateerd aanStandaard
ApplicatieserviceIs gerelateerd aanStandaard
BouwsteenGebruiktStandaard
Bouwsteen InternationaalGebruiktStandaard
DochterarchitectuurIs gerelateerd aanStandaard
GegevenswoordenboekGebruiktStandaard
Generieke functieOmvatStandaard
StandaardGebruikIs gerelateerd aanStandaard
StandaardGebruikBeschrijft toepassing vanStandaard
VoorzieningGebruiktStandaard

Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Standaard te maken, vul de naam in en klik op de button:

 


Van dit elementtype bestaan reeds de onderstaande elementen:
omschrijving gelijk getrokken met NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Begrippenkader, Standaarden en ArchiMate