Eigenschap:Contactgegevens

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel NORA
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanEigenschap:ContactpersoonDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:Pagina's die de eigenschap “Contactgegevens” gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25) (volgende 25)

1

14+ netnummer +[mailto:14nummer@vng.nl 14nummer@vng.nl]

B

BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) +[http://www.kadaster.nl/BAG BAG-website]
BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) +[http://www.kadaster.nl/bgt BGT-website van het Kadaster]
BLAU (Basisregistratie Lonen Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen) +[https://www.uwv.nl/zakelijk/gegevensdiensten/index.aspx UWV Gegevensdiensten]
BRI (Basisregistratie Inkomen) +Afnemers kunnen zich melden bij het Contactcenter Gegevensuitwisseling van Belastingdienst / Centrale Administratie. Telefoon: 0800 - 022 70 65 op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur. E-mail: [mailto:gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl]
BRK (Basisregistratie Kadaster) +[https://www.kadaster.nl/web/formulier/BRK-formulieren/Contactformulier-BRK-Levering.htm Contactformulier op de website van het Kadaster]
BRO (Basisregistratie Ondergrond) +* Servicedesk BRO 088- 8664 999 * [https://www.basisregistratieondergrond.nl/contact servicedesk contactformulier] * Twitter: @BRO_Ondergrond
BRP (Basisregistratie Personen) +[https://www.rvig.nl/contact Contactpagina op website van RvIG]
BRT (Basisregistratie Topografie) +[http://www.kadaster.nl/web/artikel/klantenserviceartikel/Klantenservice-topografie.htm Kadaster Klantenservice Topografie]
BRV (Basisregistratie Voertuigen) +[http://www.rdw.nl/overrdw/Paginas/Contact-met-de-RDW.aspx?path=Portal/Over%20RDW/Contact Contactpagina op de website van de RDW]
Belastingdienst +[mailto:wl.bronsgeest@belastingdienst.nl wl.bronsgeest@belastingdienst.nl]
Berichtenbox voor burgers +https://mijn.overheid.nl/#tabs-berichtenbox

C

COINS +[http://www.coinsweb.nl/ COINSweb]

D

DMARC +https://www.internet.nl/
DUO gegevenswoordenboek +[mailto:schakelpuntocw@duo.nl schakelpuntocw@duo.nl]
DUTO (Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie) +[mailto:Gijsbert.kruithof@nationaalarchief.nl Gijsbert.kruithof@nationaalarchief.nl]
Dataland gegevenswoordenboek +[mailto:info@dataland.nl info@dataland.nl]
Definities Geostandaarden +[mailto:erwin.folmer@kadaster.nl erwin.folmer@kadaster.nl],[mailto:l.vandenbrink@geonovum.nl l.vandenbrink@geonovum.nl]
Digikoppeling +[https://www.logius.nl/contact/ Contactinformatie op de website van Logius]
Digikoppeling (Standaarden) +https://www.logius.nl/diensten/digikoppeling/documentatie
Digilevering +[https://www.logius.nl/contact/ Contactinformatie op de website van Logius]
Digimelding +[https://www.logius.nl/contact/ Contactinformatie op de website van Logius]
Digimelding BLT +Neem voor aansluiting op Digimelding BLT of de Digimelding Annotatie Specificatie contact op met beheerder Logius via het [https://www.logius.nl/contact/ klantcontactcentrum]
Digimelding Specificaties +Neem voor aansluiting op Digimelding BLT of de Digimelding Annotatiespecificatie contact op met beheerder Logius via het [https://www.logius.nl/contact/ klantcontactcentrum]

E

E-factureren +[http://www.logius.nl/producten/gegevensuitwisseling/elektronisch-factureren-en-bestellen/e-factureren/ e-factureren op de site van Logius]
(vorige 25) (volgende 25)
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen