Eigenschap:Contactgegevens

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
1
[mailto:14nummer@vng.nl 14nummer@vng.nl]  +
B
[http://www.kadaster.nl/BAG BAG-website]  +
[http://www.kadaster.nl/bgt BGT-website van het Kadaster]  +
[https://www.uwv.nl/zakelijk/gegevensdiensten/index.aspx UWV Gegevensdiensten]  +
Afnemers kunnen zich melden bij het Contactcenter Gegevensuitwisseling van Belastingdienst / Centrale Administratie. Telefoon: 0800 - 022 70 65 op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur. E-mail: [mailto:gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl]  +
[https://www.kadaster.nl/web/formulier/BRK-formulieren/Contactformulier-BRK-Levering.htm Contactformulier op de website van het Kadaster]  +
* Servicedesk BRO 088- 8664 999 * [https://www.basisregistratieondergrond.nl/contact servicedesk contactformulier] * Twitter: @BRO_Ondergrond   +
[https://www.rvig.nl/contact Contactpagina op website van RvIG]  +
[http://www.kadaster.nl/web/artikel/klantenserviceartikel/Klantenservice-topografie.htm Kadaster Klantenservice Topografie]  +
[http://www.rdw.nl/overrdw/Paginas/Contact-met-de-RDW.aspx?path=Portal/Over%20RDW/Contact Contactpagina op de website van de RDW]  +
[mailto:wl.bronsgeest@belastingdienst.nl wl.bronsgeest@belastingdienst.nl]  +
https://mijn.overheid.nl/#tabs-berichtenbox  +
C
[http://www.coinsweb.nl/ COINSweb]  +
D
https://www.internet.nl/  +
[mailto:schakelpuntocw@duo.nl schakelpuntocw@duo.nl]  +
[mailto:steven.ham@nationaalarchief.nl steven.ham@nationaalarchief.nl]  +
[mailto:info@dataland.nl info@dataland.nl]  +
[mailto:erwin.folmer@kadaster.nl erwin.folmer@kadaster.nl],[mailto:l.vandenbrink@geonovum.nl l.vandenbrink@geonovum.nl]  +
[https://www.logius.nl/contact/ Contactinformatie op de website van Logius]  +
https://www.logius.nl/diensten/digikoppeling/documentatie  +