BRK (Basisregistratie Kadaster)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Bouwsteen.png
Naam: BRK (Basisregistratie Kadaster)
ID: BRK
Type: Bouwsteen
Subtype: basisregistratie
Cluster: Stelsel van Basisregistraties

Beschrijving

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bevat informatie over percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken. Daarnaast staan er kadastrale kaarten in met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het Rijk, de provincies en gemeenten.

Informatie

https://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/brk/

Opdrachtgever

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Contact

Contactformulier op de website van het Kadaster

Levering

De producten van de BRK zijn te vinden op de Kadaster website onder BRK-artikellijst, BRK-levering en de Kadasterpagina over PDOK.

Kosten

Budgetfinanciering


De genoemde producten vallen onder de budgetfinanciering. Voor van de standaard afwijkende leveringsvormen worden kosten in rekening gebracht.

Producten

Lees ook meer informatie over producten van bouwstenen.

Toepassing standaarden

Er is geen informatie over toepassing van standaarden in deze bouwsteen opgenomen. Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Zie verder


Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen