BRK (Basisregistratie Kadaster)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
"De producten van de BRK zijn te vinden op de Kadaster website onder BRK-artikellijst, BRK-levering en de Kadasterpagina over PDOK." komt niet voor in de lijst (Algemene informatie over de levering van gegevens uit de bouwsteen/voorziening/dienst) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Beschrijving levering".
"Budgetfinanciering" komt niet voor in de lijst (Hoe betaald wordt voor een voorziening/dienst.) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Financiering".
"De genoemde producten vallen onder de budgetfinanciering. Voor van de standaard afwijkende leveringsvormen worden kosten in rekening gebracht." komt niet voor in de lijst (Toelichting op hoe de bouwsteen/voorziening/dienst betaald wordt) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Financiering toelichting".


Bouwsteen.png
Naam: BRK (Basisregistratie Kadaster)
ID: BRK
Type: Bouwsteen
Subtype: Basisregistratie
Cluster: Stelsel van Basisregistraties

Beschrijving

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bevat informatie over percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken. Daarnaast staan er kadastrale kaarten in met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het Rijk, de provincies en gemeenten.

Informatie

https://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/brk/

Opdrachtgever

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Contact

Contactformulier op de website van het Kadaster

Levering

De producten van de BRK zijn te vinden op de Kadaster website onder BRK-artikellijst, BRK-levering en de Kadasterpagina over PDOK.

Kosten

Budgetfinanciering


De genoemde producten vallen onder de budgetfinanciering. Voor van de standaard afwijkende leveringsvormen worden kosten in rekening gebracht.

Producten

Lees ook meer informatie over producten van bouwstenen.

Toepassing standaarden

StandaardToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
DKIMDe implementatie van DKIM wordt is 8 september 2017 afgerond.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
DNSSECDe website www.kadaster.nl ondersteunt DNSSEC (zie https://internet.nl/domain/www.kadaster.nl/87074)voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Digikoppeling (Standaarden)Vrijwel alle koppelingen met afnemers, andere basisregistraties en evtl. front-office systemen worden gelegd op basis van Digikoppeling:
  • de koppelingen voor het aanleveren van gegevens aan LV-BAG, LV-WOZ en LV-BGT zijn gebaseerd op Digikoppeling standaarden;
  • het aanleveren door bronhouders (o.a. notariaat) van gegevens aan de BRK is niet gebaseerd op Digikoppeling;
  • de koppelingen voor het verkrijgen van informatie van gegevens uit LV BAG en LV WOZ en BRK zijn gebaseerd op Digikoppeling.
Daarnaast kan informatie uit LV's worden verkregen via PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart) die gebruik maakt van de Open GEO-standaarden. Ook de informatie uit de BRT wordt op deze wijze geleverd. Gegevens uit de BGT zijn beschikbaar via PDOK.
voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0)Het Kadaster voldeed vorig jaar al aan de Webrichtlijnen en heeft een toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd op kadaster.nl.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Geo-standaardenNaast de INSPIRE richtlijnen, maakt het Kadaster gebruik van NEN3610 en de meest gangbare Geo standaarden voor de betreffende basisregistraties.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
HTTPS en HSTSHTTPS is correct geconfigureerd (en wordt afgedwongen) en alleen HSTS ontbreekt nog (zie https://internet.nl/domain/www.kadaster.nl/87074). Dit wordt na 8 september opgepakt, met verwachte implementatie per Q1 2018.geplandvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
IPv6 en IPv4Zowel IPv4 als IPv6 worden ondersteund door het Kadaster. (zie https://internet.nl/domain/www.kadaster.nl/87074)voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
PDF 1.7
PDF/A-1
PDF/A-2
Uittreksels worden verstrekt in PDF 1.4-formaat. Databestanden worden vooral in GML uitgewisseld. GML is een standaard XML-formaat voor Geo-data, gebaseerd op de Geo-standaarden. Afnemers melden geen problemen met het huidige PDF formaat. Daarom geeft het Kadaster geen prioriteit aan het vervangen van PDF 1.4. Voor het archiveren van kennisgevingen wordt gebruik gemaakt van PDF/A-1.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
SKOS (Simple Knowledge Organization System)Het Kadaster hanteert SKOS voor de beschikbaarstelling van begrippenkaders van basisregistraties. De begrippenkaders voor de BRK zoals gepubliceerd op brk.kadaster.nl, de BAG zoals gepubliceerd op bag.kadaster.nl en de BGT (IMgeo) en BRT op definities.geostandaarden.nl zijn allemaal conform SKOS. Voor de WOZ moet deze slag nog worden gemaakt. (4 van de 5 BR's)voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
SPF (Sender Policy Framework)Is geïmplementeerd per 8 september. (zie https://internet.nl/mail/kadaster.nl/36502)voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
STARTTLS en DANESTARTTLS is geïmplementeerd, maar DANE wordt na 8 september opgepakt, met verwachte implementatie per Q1 2018. (zie https://internet.nl/domain/www.kadaster.nl/87074)geplandvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
StUFHet Kadaster maakt deels gebruik van StUF en is deels volgens de Geo-standaarden (GML) opgemaakt. StUF wordt gebruikt voor aanlevering van bronhouder naar LV-BAG, LV-WOZ en LV-BGT. WOZ en BGT worden ook geleverd in StUF.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
TLSDeze standaard wordt volledig door het Kadaster ondersteund. (zie https://internet.nl/domain/www.kadaster.nl/87074)voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Zie verder