BRI (Basisregistratie Inkomen)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Onderdeel van
Lijsten & Verwijzingen
Contact
Afnemers kunnen zich melden bij het Contactcenter Gegevensuitwisseling van Belastingdienst / Centrale Administratie.

Telefoon: 0800 - 022 70 65 op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur. E-mail: gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl

Status
Actueel
ID
BRI
Type
Bouwsteen


Basisregistratie
Cluster Stelsel van Basisregistraties

Laag binnen vijflaagsmodel
Laag 4: Applicatielaag
Beschrijving

Authentieke bron voor inkomensgegevens van personen die met Nederland te maken hebben. De Basisregistratie Inkomen (BRI) bevat van circa dertien miljoen burgers het authentieke inkomensgegeven. Dit is -uitsluitend - het verzamelinkomen, of als dat er niet is, het belastbare jaarloon over het afgelopen kalenderjaar. En gegevens zoals het burgerservicenummer (BSN).

Informatie

https://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/bri/

Opdrachtgever

Ministerie van Financiën

Toezichthouder

Niet benoemd

Verstrekker

Belastingdienst

Bronhouder

Belastingdienst

Contact

Afnemers kunnen zich melden bij het Contactcenter Gegevensuitwisseling van Belastingdienst / Centrale Administratie. Telefoon: 0800 - 022 70 65 op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur. E-mail: gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl

Levering

Gegevens uit de BRI zijn alleen beschikbaar voor een zeer beperkt aantal expliciet benoemde afnemers.

svp toevoegen: - type gebruiker - (verwijzing naar) wie expliciet toegang hebben verkregen

Producten

Lees ook meer informatie over producten van bouwstenen.

  • Batch-gewijs via bestanden (Batch-gewijs via bestanden: afnemer stuurt een lijst BSN’s en krijgt BSN’s + AIG (authentiek inkomen gegeven) terug.)
  • Batch-gewijs via bestanden (vraaggedreven) (Batch-gewijs via bestanden: afnemer stuurt een lijst BSN’s en krijgt BSN’s + AIG (authentiek inkomen gegeven) terug.)
  • Inzage BRI (Inzage geregistreerd inkomen (BRI) voor burgers op MijnOverheid vanaf 1 juni 2015. Plan is om in de loop van 2016 ook op MijnBelastingdienst te realiseren.)

Realiseert

Deze bouwsteen geeft invulling aan de Generieke functie: GDI-Architectuur

Toepassing standaarden

StandaardToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
DMARCDe voorziening voldoet aan de DMARC standaard.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DigikoppelingDigikoppeling wordt toegepast in de rol van afnemer van berichten van basisregistraties (HR). De ebMS-koppeling met Digilevering is operationeel in de productie-omgeving. De aansluiting op Digilevering wordt nu alleen gebruikt in de rol van afnemer van het stelsel van basisregistraties. Het aansluiten van de BRI als Basisregistratie/leverancier op Digilevering was niet eerder dan 2017-2018 gepland.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
NEN-ISO/IEC 27001
NEN-ISO/IEC 27002
De BRI voldoet aan de standaard beveiligingseisen van de Belastingdienst. Deze eisen zijn conform VIR met classificatie departementaal vertrouwelijk. Voor opsporingsgegevens (FIOD) geldt een strakker regime. Aangezien het beveiligingskader voor de gehele Belastingdienst geldt, is er geen apart in control statement voor de BRI.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
TLSDe actuele versies van TLS maken deel uit van de standaard beveiligingsrichtlijnen van de Belastingdienst.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Zie verder