BRV (Basisregistratie Voertuigen)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Bouwsteen.png
Naam: BRV (Basisregistratie Voertuigen)
ID: BRV
Type: Bouwsteen
Subtype: Basisregistratie
Cluster: Stelsel van Basisregistraties

Beschrijving

In de Basisregistratie Voertuigen worden gegevens vastgelegd over voertuigen en de eigenaren daarvan. Uit de registratie verstrekt de Dienst voor het Wegverkeer informatie aan burgers en bedrijven. De gegevens zijn landelijk beschikbaar voor overheidsinstanties, zoals de politie en de Belastingdienst.

Informatie

https://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/brv/

Opdrachtgever

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Contact

Contactpagina op de website van de RDW

Levering

De Basisregistratie Voertuigen wordt beheerd door de RDW (Dienst Wegverkeer).

Kosten

Bevragingskosten en aansluitkosten; beperkte gratis online bevraging


De kosten voor verstrekking uit deze basisregistratie zijn gepubliceerd via de Regeling tarieven Dienst Wegverkeer. De online bevraging via rdw.nl is (voor incidenteel gebruik) gratis.

Producten

Lees ook meer informatie over producten van bouwstenen.

Toepassing standaarden

StandaardToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
CMISRDW doet aan verschillende vormen van document management. De RDW consolideert daarvoor op het Sharepoint platform. Dat platform kan CMIS ondersteunen, maar het staat per default uit. Er is op dit moment geen aanleiding, zowel intern als extern, om CMIS toe te passen.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
DNSSECDe niet-gevoelige (technische) gegevens uit de BRV zijn te bevragen via www.rdw.nl. Die site is volgens internet.nl gesigned met DNSSEC. Alle .nl rdw domeinen zijn gesigned met DNSSEC. Alle overige domeinen (.eu, .info, .com) staan binnen het programma RIT op de planning voor eind 2017, maar maken geen deel uit van de BRV.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Digikoppeling (Standaarden)RDW maakt voor alle nieuwe uitwisselingen gebruik van Digikoppeling. Dat is onder meer het geval in de uitwisseling met MijnOverheid (Berichtenbox), CJIB, Politie, ILT, CBR, de Belastingdienst, etc.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0)De RDW heeft de toegankelijkheidsverklaring op de site geplaatst. Zie: https://www.rdw.nl/overrdw/Paginas/Toegankelijkheidsverklaring.aspx?path=Portal/Over RDW/Kwaliteit. De website van de RDW voldoet nog niet volledig aan Digitoegankelijk. Wel loopt een project voor volledige herbouw van RDW.nl. Hierin is aandacht voor Digitoegankelijk. Wanneer de site wordt opgeleverd zal een audit hierop worden gedaan.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
HTTPS en HSTSHSTS gaat Fujitsu activeren voor de HTTPS ingangen die onderdeel zijn van de nieuwe werkplek omgeving. Voor de RDW diensten omgeving wordt HSTS geactiveerd bij de overgang van TMG naar F5. Dit wordt voor 1 juli 2018 gerealiseerd.geplandvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
IPv6 en IPv4IPv4 wordt gesupport, IPv6 wordt nog niet ingezet. De BRV is te bevragen via www.rdw.nl. Op dit moment ziet de RDW voor de BRV nog geen noodzaak om op IPv6 over te gaan.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017 (Managementsystemen voor informatiebeveiliging - Eisen)
NEN-EN-ISO/IEC 27002:2017 (Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging)
RDW is ISO 27001/2 gecertificeerd. RDW voldoet niet aan alle extra voorschriften van de BIR, dat hoeft ook niet want RDW is gehouden aan de VIR (en met auditor is afgesproken dat voldoen aan de 27001/27002 norm gelijk staat aan voldoen aan de VIR). Er is een in control statement van de 27001/27002 en de BKR-audit.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
OWMS (Overheid.nl Web Metadata Standaard)De toegang tot BRV-data is op data.overheid.nl in overeenstemming met OWMS gemetadateerd beschikbaar.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
PDF 1.7
PDF/A-1
PDF/A-2
Bij digitale dienstverlening worden uittreksels en informatie uit de BRV in PDF/A vorm verstrekt.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
SAML (Security Assertion Markup Language)Op 4 juli 2017 is de SAML2.0 koppeling actief geworden.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
SKOS (Simple Knowledge Organization System)Socrata verzorgt de open data omgeving van de RDW (https://opendata.rdw.nl/browse). Het RDF-XML formaat wordt ondersteund en de beheerder geeft aan dat zeer waarschijnlijk ook de SKOS standaard wordt ondersteund.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
SPF (Sender Policy Framework)RDW ondersteunt en gebruikt de SPF (Sender Policy Framework) standaard voor email verkeer.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
STARTTLS en DANESTARTTLS, DANE, DKIM en SPF (Sender Policy Framework) wordt bij de overgang naar Fujitsu voor alle DNS domeinen geïmplementeerd. Dit wordt voor 1 juli 2018 gerealiseerd.geplandvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
TLSRDW ondersteunt en gebruikt de TLS protocollen op de e-mail servers en Digikoppeling.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Zie verder