Eigenschap:Realiseert

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is een elementrelatie. Deze kan gebruikt worden om twee elementen met elkaar te verbinden.

KennismodelKennismodel NORA
Toelichting
Specialisatie van
Pijlpunt
Pijlstaart
LijnstijlDeze relatie wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Deze elementrelatie kan gebruikt worden om vast te leggen dat een element een ander element realiseert.


Pagina's die de eigenschap “Realiseert” gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25) (volgende 25)

A

ADMS (Asset Description Metadata Schema) +DCAT (Data Catalog Vocabulary)  +
Aan - door de organisatie opgesteld - Huisvestingsbeleid gestelde eisen +Huisvestingsbeleid  +
Aan het architectuurdocument gestelde eisen +Huisvesting-IV architectuur  +
Aan specifieke onderwerpen gerelateerde beleidsregels m.b.t. Huisvesting-IV +Huisvestingsbeleid  +
Aanbod van training en op de hoogte stellen van ontwikkelingen rond Rekencentrum beveiliging +Training en Awareness  +
Aandacht aan relevante wetgeving en eventuele contractuele verplichtingen +Toegangbeveiliging(voorzienings)beleid  +
Aantonen aanpak risicomanagement +Risicomanagement- Privacy by Design en de GEB  +
Aantonen onderkende risico's en maatregelen +Risicomanagement- Privacy by Design en de GEB  +
Aantonen privacy by design +Risicomanagement- Privacy by Design en de GEB  +
Aantonen toepassen GEB toetsmodel +Risicomanagement- Privacy by Design en de GEB  +
Aantonen uitvoeren GEB en opvolgen GEB uitkomsten +Risicomanagement- Privacy by Design en de GEB  +
Aanwezigheid van noodschakelaars en -knoppen bij nooduitgangen of ruimten waar apparatuur aanwezig is +Nutsvoorzieningen  +
Actualiteit, consistentie en overeenstemming van de inventarislijst van bedrijfsmiddelen +Eigenaarschap en classificatie is toegekend aan elk van de geïdentificeerde bedrijfsmiddelen  +
Actueel en samenhangend beeld bij nieuwe en bij wijziging van bestaande verwerkingen +Register van verwerkingsactiviteiten  +
Actueel en samenhangend beeld t.a.v. gegevensstromen +Register van verwerkingsactiviteiten  +
Adequaatheidsbesluit +Doorgifte persoonsgegevens  +
Adresboeken en telefoonboeken bevattende vertrouwelijke locaties zijn niet vrij toegankelijk +Beveiligingsfaciliteiten ruimten  +
Afdoende garanties +Doorgifte persoonsgegevens  +
Afdoende garanties door verwerker in een overeenkomst of andere rechtshandeling vastgelegd +Doorgifte persoonsgegevens  +
Afspraken met en activiteiten van leveranciers zijn contractueel vastgelegd in SLA’s en DAP’s +Contractmanagement  +
Afwijking voor een specifieke situatie +Doorgifte persoonsgegevens  +
Alle natuurlijke personen die gebruik maken van applicaties worden geregistreerd +Autorisatievoorzieningsfaciliteiten  +
Alle uitgegeven toegangsrechten worden minimaal eenmaal per jaar beoordeeld +Beoordeling toegangsrechten  +
Alle vermeende en daadwerkelijke fouten en elk preventieve en correctieve onderhoud wordt geregistreerd +Onderhoud Apparatuur  +
Alleen bevoegd onderhoudspersoneel behoort reparaties en onderhoudsbeurten aan apparatuur uit te voeren +Onderhoud Apparatuur  +
(vorige 25) (volgende 25)
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen