Applicatiebouw

Uit NORA Online
ISOR:Applicatiebouw
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Na de eerste twee ontwikkelfasen waarbij de nadruk ligt op de analyse van requirements en op het ontwerp van het product volgt de derde fase: de applicatiebouw. In deze derde fase wordt de programmacode gecreëerd op basis van good practices, methoden/technieken en bepaalde beveiligingsuitgangspunten.


Criterium

De bouw van applicaties inclusief programmacode behoort te worden uitgevoerd op basis van (industrie) good practice en door ontwikkelaars die beschikken over de juiste skills/tools en de applicaties behoren te worden gereviewd.

Doelstelling

De reden waarom de norm gehanteerd wordt.

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is SoGP (Standard of Good Practice) SD2.4

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
APO_U.08.01 (industrie) good practice

Gedocumenteerde standaarden en procedures worden beschikbaar gesteld voor het bouwen van programmacode die ook het volgende specificeren:

  • dat een goedgekeurde methode voor applicatiebouw wordt gehanteerd;
  • dat mechanismen worden gebruikt op basis waarvan zekerheid wordt verkregen dat de applicatie voldoet aan good practices voor applicatiebouw (methode voor het ontwikkelen van veilige programmacode).
APO_U.08.02 (industrie) good practice

Veilige methodes worden toegepast om te voorkomen dat veranderingen kunnen worden aangebracht in basis programmacode of in softwarepackages.

APO_U.08.03 (industrie) good practice

Voor het creëren van programmacode wordt gebruik gemaakt van good practices (gestructureerde programmering).

APO_U.08.04 (industrie) good practice

Het gebruik van onveilig programmatechnieken is niet toegestaan.

APO_U.08.05 (industrie) good practice

Programmacode is beschermd tegen ongeautoriseerde wijzigingen.

APO_U.08.06 (industrie) good practice

Activiteiten van applicatiebouw worden gereviewd.

APO_U.08.07 juiste skills/tools

De ontwikkelaars zijn adequaat opgeleid en zijn in staat om binnen het project de noodzakelijke en in gebruik zijnde tools te hanteren.