Huisvesting IV-architectuur

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 25 januari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Huisvesting Informatievoorzieningen is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft een modelmatige beschrijving van de technische en organisatorische samenhang, waarin de relaties tussen de onderdelen van huisvesting Informatievoorzieningen (IV) zijn vastgelegd.

Objecttoelichting

De architectuur van huisvesting IV geeft overzicht en inzicht in de wijze waarop de gebieden en objecten zijn of dienen te worden beveiligd. Architectuur geeft ook inzicht in de samenhang en de samenwerking van beveiligingsmaatregelen.


In de architectuur zijn gemaakte ontwerp- en inrichtingskeuzen gedocumenteerd, verantwoord en de gemaakte keuzen zijn onderbouwd. Tegelijkertijd speelt documentatie een (belangrijke) rol bij het bepalen van de impact van wijzigingen en het voorkomen van ontwerpbeslissingen (fouten). Documentatie moet dan ook na elke wijziging worden bijgewerkt en oude documentatie moet worden gearchiveerd.


Criterium

Voor het implementeren en onderhouden van huisvestingsvoorzieningen behoren architectuurvoorschriften en benodigde documentatie beschikbaar te zijn.

Doelstelling

Het bieden van een huisvesting IV-landschap dat in samenhang beveiligd is en inzicht geeft in de inrichting van de fysieke voorzieningen.

Risico

Gebrek aan inzicht in de positie en samenhang van beveiligingsmaatregelen maakt de kans groot dat bedreigingen over het hoofd worden gezien en schade ontstaat door ongeautoriseerde toegang en misbruik van bedrijfsmiddelen en gegevens.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
HVI_U.12.01 Architectuurvoorschriften

De aanwezige architectuurvoorschriften voor de fysieke inrichting van huisvesting Informatievoorzieningen (IV) worden actief onderhouden.

HVI_U.12.02 Architectuurvoorschriften

De inrichting van huisvesting Informatievoorzieningen (IV) en bekabelingen zijn gedocumenteerd.

HVI_U.12.03 Documentatie

Het document met de inrichting van huisvesting Informatievoorzieningen (IV) en de bekabeling:

  • heeft een eigenaar;
  • is voorzien van een datum en versienummer;
  • bevat een documenthistorie (wat is wanneer en door wie aangepast);
  • is actueel, juist en volledig;
  • is door het juiste (organisatorische) niveau vastgesteld/geaccordeerd.