Huisvesting-IV architectuur

Uit NORA Online
ISOR:Huisvesting-IV architectuur
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

De architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. van de Huisvesting van IV, geeft overzicht en inzicht in de wijze waarop de gebie-den en objecten zijn- of dienen te worden beveiligd. Architectuur geeft tevens inzicht in de samenhang en de samenwerking van beveiligingsmaatregelen.
In de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. zijn gemaakte ontwerp en inrichtingskeuzen gedocumenteerd, verantwoord en de gemaakte keuzen zijn onderbouwt. Documentatie speelt tevens een (belangrijke) rol bij het bepalen van de impact van wijzigingen en het voorkomen van ontwerpbeslissingen (fouten). Documentatie moet dan ook na elke wijziging worden bijgewerkt en oude documentatie moet worden gearchiveerd.


Criterium

Voor het implementeren van en onderhouden van Huisvestingsvoorzieningen behoren architectuurvoorschriften en benodigde documentatie beschikbaar te zijn.

Doelstelling

Een Huisvesting-IV landschap bieden dat in samenhang beveiligd is en inzicht geeft in de inrichting van de fysieke voorzieningen.

Risico

Gebrek aan inzicht in de positie en samenhang van beveiligingsmaatregelen, maakt de kans groot dat bedreigingen over het hoofd worden gezien en schade ontstaat door ongeautoriseerde toegang en misbruik van bedrijfsmiddelen en gegevens.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 14.3.1

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
Huisv_U.12.01 architectuurvoorschriften

De aanwezige architectuurvoorschriften voor de fysieke inrichting van Huisvesting-IV voorzieningen worden actief onderhouden.

Huisv_U.12.02 architectuurvoorschriften

De inrichting van de Huisvesting-IV voorzieningen en bekabelingen zijn gedocumenteerd.

Huisv_U.12.03 documentatie

Het document:

  • heeft een eigenaar;
  • is voorzien van een datum en versienummer;
  • bevat een documenthistorie (wat is wanneer en door wie aangepast);
  • is actueel, juist en volledig;
  • is door het juiste (organisatorische) niveau vastgesteld/geaccordeerd.