Training en Awareness

Uit NORA Online
ISOR:Training en Awareness
Ga naar: navigatie, zoeken
De BIO themadocumenten zijn levende documenten, die van tijd tot tijd een update krijgen. Wijzigingen die geïmplementeerd worden in Q4 2019:
  • Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging. Dit kader is ruimer dan alleen logische toegangsbeveiliging. Een deel van de inhoud van het oude thema komt terug in het nieuwe, de resterende pagina's vervallen en worden niet meer bijgehouden.
  • De Privacy Baseline krijgt een nieuwe versie.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Verwante principes

BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening
Binnen dit normenkader èn beveiligingsaspect
Alle Normenkaders
Alle Beveiligingsprincipes
Alle Normen
Beveiligingsaspecten
ISOR

Huisvesting Informatievoorziening kent verschillende organisatorische, procedurele en technische beveiligingsvoorzieningen. Deze voorzieningen zijn onderhevig aan veranderingen.

De medewerkers van Huisvesting Informatievoorziening moeten doorlopend getraind worden hoe daarmee om te gaan en hoe te handelen in specifieke situaties en gebeurtenissen, hiermee wordt een cultuur gecreëerd waarin medewerkers bewust zijn van de gevaren die Huisvesting Informatievoorziening bedreigen.


Criterium

Alle medewerkers van de organisatie en contractanten behoren, voor zover relevant voor hun functie, een passende bewustzijnsopleiding en -training te krijgen, gevolgd door regelmatige bijscholing van de beleidsregels en procedures van de organisatie.

Doelstelling

Bewerkstelligen dat alle werknemers, ingehuurd personeel en externe gebruikers:
  • zich bewust zijn van bedreigingen en gevaren van de Huisvesting Informatievoorziening,
  • continu op de hoogte zijn van het vigerende Huisvestingsbeleid,
  • continu bewust blijven van relevante maatregelen.

Risico

Schade door onbewust en/ of onbekwaam fout handelen van medewerkers.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 7.2, SoGP (Standard of Good Practice) CF 2.2, BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 9.4.5, NIST SP800-53 AT (Awareness And Training Control Family)

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStellingPagina
Huisv_B.08.01bewustzijnsopleiding, –training en bijscholingBinnen de Huisvesting-IV nemen alle medewerkers regelmatig aan beveiligings-awareness (I-bewustzijn) en trainingsprogramma of nemen deel aan workshop hierover.Awareness-activiteiten m.b.t. de binnen de Huisvesting Informatievoorziening actieve medewerkers
Huisv_B.08.02bewustzijnsopleiding, –training en bijscholingAan de medewerkers worden regelmatig e-learning training aangeboden en worden zij regelmatig op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen rond Rekencentrum beveiliging d.m.v. brochures en nieuwsletters.Aanbod van training en op de hoogte stellen van ontwikkelingen rond Rekencentrum beveiliging