Training en Awareness

Uit NORA Online
ISOR:Training en Awareness
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Verwante principes

BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening
Binnen dit normenkader èn beveiligingsaspect
Alle Normenkaders
Alle Beveiligingsprincipes
Alle Normen
Beveiligingsaspecten
ISOR

De Huisvesting van IV kent verschillende organisatorische, procedurele en technische beveiligingsvoorzieningen. Deze voorzieningen zijn onderhevig aan veranderingen. De medewerkers van Huisvesting-IV dienen doorlopend getraind te worden hoe daarmee om te gaan en hoe te handelen in specifieke situaties en gebeurtenissen. Hiermee wordt een cultuur gecreëerd waarin medewerkers bewust zijn van de gevaren die Huisvesting-IV bedreigen.


Criterium

Alle medewerkers van de organisatie en, voor zover relevant, contractanten moeten een passende bewustzijnsopleiding en -training te krijgen, gevolgd door regelmatige bijscholing van beleidsregels en procedures van de organisatie, voor zover relevant voor hun functie.

Doelstelling

Bewerkstelligen dat alle werknemers, ingehuurd personeel en externe gebruikers:

- zich bewust zijn van bedreigingen en gevaren van de Huisvesting-IV, - continu op de hoogte zijn van het vigerende Huisvestingsbeleid,

- continu bewust blijven van relevante maatregelen.

Risico

Schade door onbewust en/ of onbekwaam fout handelen van medewerkers.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 7.2, NIST AT (Awareness And Training Control Family) , SoGP (Standard of Good Practice) CF 2.2

Onderliggende normen

ID Conformiteitsindicator Stelling Pagina
Huisv_B.08.01 bewustzijnsopleiding, –training en bijscholing Binnen de Huisvesting-IV nemen alle medewerkers regelmatig aan beveiligings-awareness (I-bewustzijn) en trainingsprogramma of nemen deel aan workshop hierover. Aweareness-activiteiten m.b.t. de binnen de Huisvesting-IV actieve medewerkers
Huisv_B.08.02 bewustzijnsopleiding, –training en bijscholing Aan de medewerkers worden regelmatig e-learning training aangeboden en worden zij regelmatig op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen rond Rekencentrum beveiliging d.m.v. brochures en nieuwsletters. Aanbod van training en op de hoogte stellen van ontwikkelingen rond Rekencentrum beveiliging
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen