Training en Awareness

Uit NORA Online
ISOR:Training en Awareness
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Huisvesting-IV kent verschillende organisatorische, procedurele en technische beveiligingsvoorzieningen. Deze voorzieningen zijn onderhevig aan veranderingen. De medewerkers van Huisvesting-IV moeten doorlopend getraind worden hoe daarmee om te gaan en hoe te handelen in specifieke situaties en gebeurtenissen. Hiermee wordt een cultuur gecreëerd waarin medewerkers bewust zijn van de gevaren die Huisvesting-IV bedreigen.


Criterium

Alle medewerkers van de organisatie en contractanten behoren, voor zover relevant voor hun functie, een passende bewustzijnsopleiding en -training te krijgen, gevolgd door regelmatige bijscholing van de beleidsregels en procedures van de organisatie.

Doelstelling

Bewerkstelligen dat alle werknemers, ingehuurd personeel en externe gebruikers:
  • zich bewust zijn van bedreigingen en gevaren met betrekking tot Huisvesting-IV;
  • continu op de hoogte zijn van het vigerende Huisvesting-IV beleid;
  • continu bewust blijven van relevante maatregelen.

Risico

Schade door onbewust en/ of onbekwaam fout handelen van medewerkers.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NIST SP800-53 AT (Awareness And Training Control Family) , SoGP (Standard of Good Practice) CF 2.2, NEN-ISO/IEC 27002 7.2, BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 9.4.5

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStellingPagina
Huisv_B.08.01bewustzijnsopleiding, –training en bijscholingBinnen de Huisvesting-IV nemen alle medewerkers regelmatig deel aan beveiliging awareness (I-bewustzijn) en trainingsprogramma of nemen deel aan workshops hierover.Awareness-activiteiten m.b.t. de binnen de Huisvesting Informatievoorziening actieve medewerkers
Huisv_B.08.02bewustzijnsopleiding, –training en bijscholingAan de medewerkers wordt regelmatig e-learning training aangeboden en zij worden regelmatig op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen rond rekencentrum beveiliging d.m.v. brochures en nieuwsletters.Aanbod van training en op de hoogte stellen van ontwikkelingen rond Rekencentrum beveiliging