PDCA-cyclus in besturing kwaliteit

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
"Relatie Afgeleid principe 31, realiseert Basisprincipe 10"
 
Afgeleid principe.png
Afgeleide principes zijn principes die volgen uit de NORA-basisprincipes en die een verdere concretisering van die basisprincipes beogen.

Eigenschappen

IDAP31
StellingDe kwaliteit van de dienst wordt bestuurd op basis van cyclische terugkoppeling.
RationaleAfnemers vragen om een merkbare borging van de kwaliteit en ruimte voor feedback. De organisatie kan alleen duurzaam haar doelstellingen realiseren wanneer zij haar diensten continu aanpast aan de omstandigheden, zoals de wijzigende vraag van afnemers, wijzigingen in de eigen middelen en wetgeving of tekortkomingen in geleverde diensten. Dit betekent dat de dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) op methodische wijze werkt aan de kwaliteit en vraaggerichtheid van de dienst. Dit veronderstelt een cyclische terugkoppeling of Plan-Do-Check-Act-cyclus (Deming-cirkel) op de kwaliteit van de dienst. NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur stelt met dit principe alleen een globale eis aan de kwaliteitsborging. NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur doet geen uitspraak over specifieke methodes of de precieze organisatie. Dit is voor de interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving van de dienst van wezenlijk belang.
Implicaties
 • Voor de start van de ontwikkeling van een nieuwe dienst zijn de vereisten waaraan de dienst moet voldoen schriftelijk vastgelegd.
 • monitoring vindt plaats van:
  • naleving prestatie normen
  • gebruiksstatistieken
  • Klanttevredenheid
 • feedback door afnemers wordt actief ondersteund met behulp van:
  • focusgroepen
  • klachtenprocedures
  • cliëntenraden
 • Een gestructureerd proces voor methodische verwerking van issues en voorstellen voor verandering is ingericht
VoorbeeldenIn de Plan-fase stelt de lijn- of programmamanager op systematische wijze de eisen vast waar de nieuwe dienst aan moet voldoen. In de Do-fase wordt op basis van deze eisen en de baseline kwaliteit de dienst vormgegeven en daadwerkelijk verleend. In de Check-fase wordt gecontroleerd of de dienst voldoet aan de gestelde eisen en aan de behoeften van de afnemers. Op basis van deze informatie wordt de dienst geëvalueerd. Dit leidt tot voorstellen voor aanpassing van de dienst, die in een volgende Act-fase kunnen worden verwerkt.
ClusterSturing en verantwoordelijkheid
ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ArchitectuurdomeinProcessen
ToepassingsgebiedGeneriek
RelatieToelichtingAP 33 Baseline kwaliteit diensten: de baseline is een belangrijk intern normenkader voor de kwaliteit van de dienst. AP 32 Sturing kwaliteit op het hoogste niveau: ook de strategische sturing op kwaliteit kent het karakter van een PDCA-cyclus.
Status actualiteitActueel
Prioriteit revisit1

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
PDCA-cyclus in besturing kwaliteitIs gerelateerd aan
PDCA-cyclus in besturing kwaliteitRealiseert
PDCA-cyclus in besturing kwaliteitHeeft bron

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Relatie PRIV B.01-AP31 (Relatiebeschrijving)EindpuntPDCA-cyclus in besturing kwaliteit
Relatie PRIV C.01-AP31 (Relatiebeschrijving)EindpuntPDCA-cyclus in besturing kwaliteit
Relatie PRIV B.01-AP31 (Relatiebeschrijving)Is gerelateerd aanPDCA-cyclus in besturing kwaliteit
Relatie PRIV C.01-AP31 (Relatiebeschrijving)Is gerelateerd aanPDCA-cyclus in besturing kwaliteit
Een verantwoordelijke organisatie (Afgeleid principe)Is gerelateerd aanPDCA-cyclus in besturing kwaliteit
Perspectief gebruiker (Afgeleid principe)Is gerelateerd aanPDCA-cyclus in besturing kwaliteit
Sturing kwaliteit op het hoogste niveau (Afgeleid principe)Is gerelateerd aanPDCA-cyclus in besturing kwaliteit
Verantwoording besturing kwaliteit (Afgeleid principe)Is gerelateerd aanPDCA-cyclus in besturing kwaliteit