Informatie-objecten systematisch beschreven

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
"Relatie Afgeleid principe 17, realiseert Basisprincipes 2, 3, 4 en 6"
Dit Afgeleide Principe wordt herzien in het kader van Afgeleide Principes Revisited. Onder andere het Nationaal Archief, KING en ICTU hebben gewerkt aan een gedragen conceptversie (PDF, 813 kB) die AP16 en AP17 samenvoegt tot één nieuw principe.

Feedback op dit concept graag sturen naar Robert van Wessel nora@ictu.nl. Afhankelijk van de reacties volgt nog een nieuwe conceptversie of een formeel RFC naar de NORA Gebruikersraad.

Historie

De Laatste goedgekeurde wijziging van dit principe was in de gebruikersraad van september 2014.

 
Afgeleid principe.png
Afgeleide principes zijn principes die volgen uit de NORA-basisprincipes en die een verdere concretisering van die basisprincipes beogen.

Eigenschappen

IDAP17
StellingDe aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn systematisch beschreven en op passende wijze gemodelleerd.
RationaleSamenwerking tussen en ook binnen organisaties is alleen goed mogelijk wanneer de betrokkenen de relevante informatieobjecten eenduidig begrijpen en kunnen toepassen. Daarvoor is een systematische beschrijving vereist.

Vastleggen van standaard metagegevens over de context, inhoud, structuur, vorm en gedrag evenals het beheer en gebruik van informatieobjecten heeft als doel:

 • het mogelijk maken van hergebruik van informatieobjecten binnen wet- en regelgeving
 • ondersteunen van de uitwisselbaarheid van informatie tussen publieke organisaties en hun voorzieningen daarvoor
 • waarborgen van de kwaliteit in termen van authenticiteitEen kwaliteitsattribuut van een informatieobject. Het toont aan dat het informatieobject is wat het beweert te zijn, dat het is gemaakt of verzonden door de persoon of organisatie die beweert het te hebben gemaakt of verzonden en dat het is gemaakt en verzonden op het tijdstip als aangegeven bij het informatieobject., betrouwbaarheidDe mate waarin de organisatie zich voor de informatievoorziening kan verlaten op een informatiesysteem. De betrouwbaarheid van een informatiesysteem is daarmee de verzamelterm voor de begrippen beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid., volledigheidBetekent dat alle procesgebonden informatie is vastgelegd en wordt beheerd die aanwezig zou moeten zijn conform het beheerregime dat voor dat proces is vastgesteld., integriteit, bruikbaarheid en duurzaamheid
 • waarborgen van vindbaarheidHoudt in dat informatie binnen redelijke termijn kan worden gevonden., identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. en toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is.
 • het mogelijk maken van beheer en reproductie
 • herleiden van het doel en de context van de inwinning
Implicaties
 1. Alle partijen wijken alleen beargumenteerd af van een gekozen standaard of deze handreiking
 2. Gegevensbeschrijvingen zijn vindbaar met gebruikelijke termen
 3. De betekenis van gehanteerde begrippen is duidelijk (transparant)
 4. De beschrijving is op internet gepubliceerd en voor mensen leesbaar (toegankelijk)
 5. De beschrijving is bij voorkeur ook machinaal lees- en interpreteerbaar (toegankelijk)
Om deze implicaties te realiseren, wordt aanbevolen de handreiking te gebruiken. Daarin wordt ook verwezen naar de in acht te nemen Standaarden informatieobjecten.
ClusterInformatie
ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ArchitectuurdomeinBerichten en Gegevens
ToepassingsgebiedGeneriek
Status actualiteitActueel
Prioriteit revisit8

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
InformatieBetekenisvolle gegevens.-objecten systematisch beschrevenHeeft bron
InformatieBetekenisvolle gegevens.-objecten systematisch beschrevenRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Relatie PRIV U.02-AP17 (Relatiebeschrijving)EindpuntInformatieBetekenisvolle gegevens.-objecten systematisch beschreven
Relatie PRIV U.07-AP17 (Relatiebeschrijving)EindpuntInformatieBetekenisvolle gegevens.-objecten systematisch beschreven
Relatie PRIV U.02-AP17 (Relatiebeschrijving)Is gerelateerd aanInformatieBetekenisvolle gegevens.-objecten systematisch beschreven
Relatie PRIV U.07-AP17 (Relatiebeschrijving)Is gerelateerd aanInformatieBetekenisvolle gegevens.-objecten systematisch beschreven


Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen