Doelbinding (AP)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORA en kan verouderde informatie bevatten!'

Deze pagina en alle Basisprincipes en Afgeleide Principes van de NORA zijn per 1 januari 2023 vervallen door nieuwe Bindende Architectuurafspraken: Kernwaarden van Dienstverlening, Kwaliteitsdoelen, Architectuurprincipes en Implicaties van Architectuurprincipes. Zie voor meer informatie het RFC Bindende architectuurafspraken 2022, goedgekeurd door de NORA Gebruikersraad op 13 september 2022. 
Afgeleide principes zijn principes die volgen uit de NORA-basisprincipes en die een verdere concretisering van die basisprincipes beogen.

Eigenschappen

IDAP15
StellingHet doel waarvoor informatie wordt (her)gebruikt is verenigbaar met het doel waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld.
RationaleAfnemers verwachten dat dienstverleners hun gegevens niet misbruiken. Bij hergebruik van informatie beoordeelt de dienstverlener daarom steeds of het doel van het hergebruik, verenigbaar is met het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Hoe dichter die twee doelen bij elkaar liggen (of hoe meer ze verwant zijn), hoe groter de kans dat hergebruik mogelijk is. Vertrouwelijkheid van gegevens beperkt de ruimte voor hergebruik in sterke mate. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalt dat persoonsgegevens alleen verwerkt mogen worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en vervolgens worden gebruikt, is bepalend voor de hoeveelheid en de soort informatie die mag worden gedeeld.
Implicaties
  • Op basis van de meta-informatie kan worden vastgesteld wat de oorspronkelijke reden is van het verzamelen van de informatie.
  • Het doel waarvoor informatie wordt uitgevraagd, is vastgelegd en getoetst door bevoegde instanties.
  • In samenwerkingsrelaties is vooraf bepaald wat het gemeenschappelijke doel van de samenwerking is en of alle deelnemers in het kader hiervan informatie mogen delen, bijvoorbeeld over personen.
ClusterInformatie
ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ArchitectuurdomeinInformatieuitwisseling
ToepassingsgebiedGeneriek
RelatieToelichtingDe gebruiker moet ook kunnen vertrouwen dat gegevens niet worden gebruikt door ongeautoriseerde gebruikers (AP43 Vertrouwelijkheid.
Status actualiteitActueel
Prioriteit revisit6
Laag binnen vijflaagsmodel1, 2, 3

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Doelbinding (AP)Heeft bron
Doelbinding (AP)Is gerelateerd aan
Doelbinding (AP)Is vervangen door
Doelbinding (AP)Realiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Relatie PRIV U.01-AP15 (Relatiebeschrijving)EindpuntDoelbinding (AP)
Relatie PRIV U.07-AP15 (Relatiebeschrijving)EindpuntDoelbinding (AP)
Overheidsdiensten zijn veilig en betrouwbaar (Themaprincipe)Is gerelateerd aanDoelbinding (AP)
Pas doelbinding toe (Architectuurprincipe)Is gerelateerd aanDoelbinding (AP)
Relatie PRIV U.01-AP15 (Relatiebeschrijving)Is gerelateerd aanDoelbinding (AP)
Relatie PRIV U.07-AP15 (Relatiebeschrijving)Is gerelateerd aanDoelbinding (AP)
Informatie-objecten systematisch beschreven (Afgeleid principe)Is gerelateerd aanDoelbinding (AP)
Perspectief gebruiker (Afgeleid principe)Is gerelateerd aanDoelbinding (AP)
Vertrouwelijkheid (principe) (Afgeleid principe)Is gerelateerd aanDoelbinding (AP)
Doelbinding - API (Uitwerking)RealiseertDoelbinding (AP)

NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORA en kan verouderde informatie bevatten!'

Deze pagina en alle Basisprincipes en Afgeleide Principes van de NORA zijn per 1 januari 2023 vervallen door nieuwe Bindende Architectuurafspraken: Kernwaarden van Dienstverlening, Kwaliteitsdoelen, Architectuurprincipes en Implicaties van Architectuurprincipes. Zie voor meer informatie het RFC Bindende architectuurafspraken 2022, goedgekeurd door de NORA Gebruikersraad op 13 september 2022."Relatie Afgeleid principe 15, realiseert Basisprincipes 8 en 9"