Pas doelbinding toe

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Is onderdeel van RFC Bindende architectuurafspraken 2022
Overzichtspagina RFC
Feedback
Via leden van de NORA Gebruikersraad
Type pagina
Architectuurprincipe
Alle Architecuurprincipes bekijken:
Architectuurprincipes
ID
NAP11
Versie
resultaten review verwerkt
Status & toelichting
Concept

De Gebruikersraad heeft ingestemd met de RFC op 13-9-2022. De wijzigingen gaan in per 1 januari 2023.

Historie: Dit concept is gebaseerd op het oude AP15 Doelbinding (AP).

Stelling

Geef burgers en bedrijven de zekerheid dat informatie over hen alleen wordt gebruikt voor de doelen waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld.

Rationale

Afspraken over het gebruik van informatie zijn nodig voor een vertrouwen in de dienstverlening. Door informatie niet te gebruiken voor andere processen of diensten binnen de overheid, wordt zekerheid naar burgers en bedrijven geboden.

Realiseert doel(-en)

Alle implicaties bij dit architectuurprincipe

IDImplicatieLaag
IMP045Leg de doelbinding vast in de metadata van het gegevensobject1
IMP054Leg de grondslag en het doel van de gegevensverwerking vast3
IMP004Minimaliseer het gebruik van gegevens1
3
IMP022Neem oorspronkelijke grondslag mee bij hergebruik diensten1
IMP032Ontwerp diensten met oog voor doelbinding en grondslag3
IMP053Stel betrokkenen op de hoogte van het doel waarvoor gegevens verzameld worden2
IMP077Stel de juridische aansprakelijkheid per gegevensobject vast2

Implicaties per laag

Laag 1: Grondslagenlaag

Laag 2: Organisatorische laag

Laag 3: Informatielaag

Laag 4: Applicatielaag

Dit architectuurprincipe heeft (nog) geen implicaties in Laag 4.

Laag 5: Netwerklaag

Dit architectuurprincipe heeft (nog) geen implicaties in Laag 5.