Neem oorspronkelijke grondslag mee bij hergebruik diensten

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Is onderdeel van RFC Bindende architectuurafspraken 2022
Overzichtspagina RFC
Feedback
Via leden van de NORA Gebruikersraad
Type pagina
Implicatie
Alle Implicatie bekijken:
Implicaties van Architectuurprincipes
ID
IMP022
Implicatie bij:
Hergebruik vóór kopen vóór maken, Pas doelbinding toe
Versie
reviewversie
Status & toelichting
Concept

De Gebruikersraad heeft ingestemd met de RFC op 13-9-2022. De wijzigingen gaan in per 1 januari 2023.

Beschrijving

Bij hergebruik van diensten kijken zowel aanbieder als afnemer opnieuw naar de oorspronkelijke grondslag en doelbinding. Als dat nodig blijkt passen zij pseudonimisering dan wel anonimisering van de data toe.

Dit houdt in dat bij te ontwikkelen functionaliteit de oorspronkelijke grondslag bepalend is voor de hergebruikmogelijkheden.

Realiseert bovenliggende Architectuurprincipes

  • NAP06 Hergebruik vóór kopen vóór maken ("Ga uit van overheidsbreed hergebruik van diensten, of onderdelen daarvan voordat je overgaat tot het kopen of het laten maken.")
  • NAP11 Pas doelbinding toe ("Geef burgers en bedrijven de zekerheid dat informatie over hen alleen wordt gebruikt voor de doelen waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld.")