Privacy (Doel)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

icoon Kwaliteitsdoel Privacy (Doel)

Feedback
GEEF FEEDBACK
Onderdeel van publieke review
Terug naar Reviewpagina
Terug naar Scope Review
Type pagina
Kwaliteitsdoel
ID
KD05
Status
Concept
In publieke review t/m 16 januari 2021.
Dit concept is nieuw en niet gebaseerd op eerdere NORA-afspraken.
Meer Kwaliteitsdoelen bekijken:
Kwaliteitsdoelen

Beschrijving

Het vormgeven van de publieke sector van de toekomst vraagt om vergaande samenwerking tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven. Maar de toenemende verwerking van steeds meer data mag niet ten koste gaan van de rechten van burgers en bedrijven. Grondrechten en publieke waarden, zoals non-discriminatie en privacy, vormen daarbij het fundament. Het is juist bij voortschrijdende digitalisering essentieel om de Grondwet en de daaruit voortvloeiende publieke waarden zoals privacy, zelfbeschikking en gelijkheid te borgen.

De overheid biedt oplossingen waarin de privacy van burgers gerespecteerd wordt. Om privacy te bevorderen krijgen burgers meer regie op hun eigen persoonsgegevens. Gebruikers van overheidsdiensten krijgen de mogelijkheid zelf maatschappelijk relevante instanties en organisaties aan te wijzen waaraan een beperkt aantal persoonsgegevens automatisch kan worden verstrekt.

Oorsprong & bronnen

De motivatie voor dit doel is Vertrouwen, een van de vijf Kernwaarden van Dienstverlening.

Het komt concreet voort uit (onderdelen van) dit beleidskader en/of andere bron(nen):

Onderliggende NORA Architectuurprincipes

IDArchitectuurprincipeStelling
NAP02Geef inzicht in de dienstInformeer de afnemer over de dienst, zowel procesmatig als inhoudelijk.
NAP11DoelbindingGeef burgers en bedrijven de zekerheid dat hun informatie alleen wordt gebruikt voor de doelen waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld.