Bronregistraties zijn leidend

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Afgeleid principe.png
Afgeleide principes zijn principes die volgen uit de NORA-basisprincipes en die een verdere concretisering van die basisprincipes beogen.

Eigenschappen

IDAP13
StellingAlle gebruikte informatieobjecten zijn afkomstig uit een bronregistratie.
RationaleVoor betrouwbare dienstverlening is het gebruik van de juiste informatie en documenten van cruciaal belang. Om geschillen over de juistheid van een gegeven te voorkomen, moet duidelijk zijn welke organisatie bepaalt wat de juiste waarde is. Uitgangspunt is dat er binnen de overheid voor ieder informatie-object een unieke bron bestaat. In NORA wordt deze unieke bron de bronregistratie genoemd, niet te verwarren met een basisregistratie (zie definitie).

De bronregistratie is de plaats waar het gegeven of document voor het eerst wordt vastgelegd. De eigenaar van de bronregistratie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatie-objecten in de registratie. Bronregistraties kunnen een groot aantal vormen aannemen: denk niet alleen aan databases en registraties zoals de basis- en kernregistraties, maar ook aan websites, publicaties, rapporten, wiki's.

Voor de overheid als geheel zijn deze bronregistraties leidend. Dat betekent dat alle organisaties hierop zijn aangewezen. Wanneer informatie-objecten in meerdere gelijksoortige registraties voorkomen, gelden alleen informatie-objecten in de bronregistratie als betrouwbaar.

Om technische redenen (bijvoorbeeld in relatie tot performance of mobiliteit) kunnen kopieën van gegevensbestanden en documenten noodzakelijk zijn. Als door fouten in de techniek en het beheer, een gekopieerd informatie-object afwijkt van de bronregistratie, zal het object uit de bronregistratie als juist worden aangemerkt.
Implicaties
  • Alle relevante informatie-objecten zijn geïnventariseerd
  • informatie-objecten worden beheerd.
  • Per informatie-object is de bron en daarmee de juridische aansprakelijkheid voor de juistheid van het object vastgesteld
  • Authentieke gegevens, zoals beschreven in de wetgeving op basisregistraties, worden afgenomen van de basisregistraties
  • De juistheid van de gebruikte informatie-objecten wordt niet voor gebruik gecontroleerd
VoorbeeldenDe basisregistraties zijn een specifieke groep van bronregistraties. Zij hebben een wettelijke status en het gebruik van de authentieke gegevens uit deze registraties is verplicht. In een aantal sectoren worden kernregistraties ingericht. Zij vervullen in die sectoren een rol die vergelijkbaar is met die van de basisregistraties, zij het zonder de wettelijke status die basisregistraties hebben.
ClusterInformatie
ArchitectuurlaagTechnische architectuur
ArchitectuurdomeinGegevensopslag
ToepassingsgebiedGeneriek
RelatieToelichtingAP 1: de bronregistratie kan gezien worden als een herbruikbare dienst. Principes AP4 ‘Nauwkeurige dienstbeschrijving’, AP7 ‘Landelijke bouwstenen’ en AP8 ‘Gebruik open standaarden’ vullen daarbij een aantal randvoorwaarden in. De bronhouder richt een terugmeldfaciliteit in (AP13).
Status actualiteitActueel
Prioriteit revisit7
Laag binnen vijflaagsmodel4, 5

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Bronregistraties zijn leidendHeeft bron
Bronregistraties zijn leidendRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Diensten vullen elkaar aan (Afgeleid principe)Is gerelateerd aanBronregistraties zijn leidend
Informatie-objecten systematisch beschreven (Afgeleid principe)Is gerelateerd aanBronregistraties zijn leidend
Ontkoppelen met diensten (Afgeleid principe)Is gerelateerd aanBronregistraties zijn leidend
Stelselcatalogus (Bouwsteen)RealiseertBronregistraties zijn leidend
Bronregistraties zijn leidend - API (Uitwerking)RealiseertBronregistraties zijn leidend

"Relatie Afgeleid principe 13, realiseert Basisprincipes 4 en 7"