Ontkoppelen met diensten

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
"Relatie Afgeleid principe 2, realiseert Basisprincipe 7"
 
Afgeleid principe.png
Afgeleide principes zijn principes die volgen uit de NORA-basisprincipes en die een verdere concretisering van die basisprincipes beogen.

Eigenschappen

IDAP02
StellingDe stappen uit het dienstverleningsproces zijn ontsloten als dienst.
RationaleInterne processtappen in het dienstverleningsproces kunnen ook voor afnemers grote meerwaarde hebben. Het 'open stellen' van deze processtappen voor gebruik door afnemers, of juist de uitbesteding aan andere dienstverleners, is van groot belang voor het vermogen om samen te werken en de interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving. De dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) kan daartoe de processtappen als diensten ontkoppelen en positioneren.

Toepassing van dit principe draagt bij aan het rendement van de dienstverlening door méér diensten aan afnemers aan te kunnen bieden. Ook bevordert het uitbesteding en daarmee een concentratie op kerntaken. Dit alles maakt de organisatie doelmatiger en doeltreffender.

Het aanbieden van voorheen op eigen processen toegesneden diensten aan externe afnemers, is een logische keuze wanneer de dienst goed aansluit bij de wettelijke taak en expertise van de organisatie. Het herbruikbaar maken van het werk van overheidsorganisaties buiten de oorspronkelijke context, is echter een grote uitdaging. Het vraagt van organisaties dat zij de door hen geleverde meerwaarde beschouwen binnen het grotere geheel van de overheid en de interne- en procesgerichtheid loslaten.
Implicaties
 • De dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) heeft afgewogen welke ondersteunende processtappen, handelingen en informatie-objecten uit het dienstverleningsproces meerwaarde hebben voor andere organisaties
 • Deze handelingen en objecten zijn beschreven en ontsloten als afzonderlijke en herbruikbare diensten
 • De resulterende diensten zijn zó beschreven dat de resultaten en voorwaarden ook in een andere context begrepen kunnen worden
 • De diensten zijn gepubliceerd in een landelijk serviceregister of dienstencatalogus.
Voorbeelden
 • Neem de intake van cliënten door een zorgverlener. De zorgverlener zou deze intake niet langer alleen voor zichzelf, maar ook voor andere organisaties kunnen gaan uitvoeren. Dit is een logische keuze wanneer de dienst goed aansluit bij de wettelijke taak en expertise van de organisatie, bijvoorbeeld wanneer de zorgverlener beschikt over een goed netwerk van loketten en goed geschoolde consulenten.
 • Een ander voorbeeld zijn de gegevensdiensten van de basisregistraties. Deze waren oorspronkelijk bedoeld voor een specifieke taak van de eigen organisatie. Inmiddels zijn deze diensten beschikbaar voor alle overheidsorganisaties.
 • ClusterDienstenaanbod
  ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
  ArchitectuurdomeinProcessen
  ToepassingsgebiedGeneriek
  RelatieToelichtingAP 13: kan gezien worden als een invulling van dit principe
  Status actualiteitActueel

  Relaties

  VertrekpuntRelatieEindpunten
  Ontkoppelen met dienstenIs gerelateerd aan
  Ontkoppelen met dienstenRealiseert
  Ontkoppelen met dienstenHeeft bron

  Afgeleide relaties

  VertrekpuntRelatieEindpunt
  Ontkoppelen met diensten - API (Uitwerking)RealiseertOntkoppelen met diensten