Gebruik de landelijke bouwstenen

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
"Relatie Afgeleid principe 7, realiseert Basisprincipe 4"
 
Afgeleid principe.png
Afgeleide principes zijn principes die volgen uit de NORA-basisprincipes en die een verdere concretisering van die basisprincipes beogen.

Eigenschappen

IDAP07
StellingDe dienst maakt gebruik van de landelijke bouwstenen e-overheid
RationaleDit principe leidt ertoe dat organisaties minder voorzieningen zelf hoeven te ontwikkelen en het rendement van landelijke bouwstenen toeneemt. Het leidt bovendien tot standaardisatie en uniformiteit in dienstverlening en ondersteunende processen en draagt er aan bij dat de afnemers de overheid in haar dienstverlening als één bedrijf ervaren.
Implicaties
  • De voor de dienst relevante bouwstenen zijn geïnventariseerd en op geschiktheid beoordeeld;
  • Bij geschiktheid zijn ze opgenomen in de opzet van de dienst.
VoorbeeldenIn 2010 zijn DigiD, DigiD Machtigen (Gemeenschappelijke Machtigings- en Vertegenwoordigings- voorziening), Samenwerkende Catalogi, het stelsel van basisregistraties voorbeelden van landelijke bouwstenen. Zie voor een actueel overzicht de pagina met bouwstenen.
ClusterStandaard oplossingen
ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ArchitectuurdomeinMedewerkers en Applicaties
ToepassingsgebiedGeneriek
RelatieToelichtingAP06: AP07 is hiervan een specifieke invulling
Status actualiteitActueel
Prioriteit revisit2

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Gebruik de landelijke bouwstenenHeeft bron
Gebruik de landelijke bouwstenenRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Gebruik standaard oplossingen (Afgeleid principe)Is gerelateerd aanGebruik de landelijke bouwstenen