Gebruik open standaarden

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORA en kan verouderde informatie bevatten!'

Deze pagina en alle Basisprincipes en Afgeleide Principes van de NORA zijn per 1 januari 2023 vervallen door nieuwe Bindende Architectuurafspraken: Kernwaarden van Dienstverlening, Kwaliteitsdoelen, Architectuurprincipes en Implicaties van Architectuurprincipes. Zie voor meer informatie het RFC Bindende architectuurafspraken 2022, goedgekeurd door de NORA Gebruikersraad op 13 september 2022.

 
Afgeleide principes zijn principes die volgen uit de NORA-basisprincipes en die een verdere concretisering van die basisprincipes beogen.

Eigenschappen

IDAP08
StellingDe dienst maakt gebruik van open standaarden
RationaleHet gebruik van open standaarden bevordert de interoperabiliteit, bijvoorbeeld in het berichtenverkeer. Open standaarden kunnen door alle partijen vrijelijk worden gebruikt. Er zijn geen door private partijen afgedwongen beperking aan het gebruik.
Implicaties
 • Met afnemers zijn afspraken gemaakt over de te gebruiken open standaarden. Hierbij wordt tijdig geanticipeerd op de ontwikkeling van de open standaarden
 • Volgens (open) standaarden zijn beschreven:
  • de interactieprocessen
  • het berichtenverkeer
  • Applicatieportfolio
 • Organisaties werken volgens een open standaard voor procesmodellering die door alle samenwerkende partijen op uniforme wijze wordt toegepast. De gekozen open standaard is bepalend voor de keuze van modelleersystemen die deze standaard ondersteunen.
Een overzicht van vastgestelde open standaarden waarvoor het 'pas toe - of leg uit' - regime geldt, is te vinden op Lijst open standaarden
VoorbeeldenDeze zijn:
 • In het onderwijs wordt in de Educatieve Content Keten - het maken, aanbieden, zoeken, arrangeren en gebruiken van leermateriaal - gebruik gemaakt van een scala aan open standaarden:
  • Content Packaging (IMS-CP) voor het maken van digitaal leermateriaal
  • NL-LOM (IEEE LOM) voor de metadatering van het materiaal
  • OAI-PMH en SRU/SRW voor het verzamelen en doorzoekbaar maken van leermateriaal.

De keuzes voor deze standaarden en enkele Nederlandse toepassingsprofielen, zijn in een open proces met vertegenwoordigers van alle betrokkenen tot stand gekomen.

 • Geo-domein: Raamwerk geo-standaarden, Nationaal Geo-register en NEN3610.
ClusterStandaard oplossingen
ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ArchitectuurdomeinBerichten en Gegevens
ToepassingsgebiedGeneriek
RelatieToelichtingAP06: AP08 is hiervan een specifieke invulling.
Status actualiteitActueel
Prioriteit revisit0
Laag binnen vijflaagsmodel2, 3, 4, 5

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Gebruik open standaardenHeeft bron
Gebruik open standaardenIs vervangen door
Gebruik open standaardenRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Standaardiseer waar mogelijk (Architectuurprincipe)Is gerelateerd aanGebruik open standaarden
Gebruik standaard oplossingen (Afgeleid principe)Is gerelateerd aanGebruik open standaarden
Gebruik open standaarden - API (Uitwerking)RealiseertGebruik open standaarden
Lijst Open Standaarden - Aanbevolen (Voorziening)RealiseertGebruik open standaarden
Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit (Voorziening)RealiseertGebruik open standaarden

NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORA en kan verouderde informatie bevatten!'

Deze pagina en alle Basisprincipes en Afgeleide Principes van de NORA zijn per 1 januari 2023 vervallen door nieuwe Bindende Architectuurafspraken: Kernwaarden van Dienstverlening, Kwaliteitsdoelen, Architectuurprincipes en Implicaties van Architectuurprincipes. Zie voor meer informatie het RFC Bindende architectuurafspraken 2022, goedgekeurd door de NORA Gebruikersraad op 13 september 2022.

"Relatie Afgeleid principe 2, realiseert Basisprincipe 4"