Gebruik open standaarden

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Afgeleid principe.png
Afgeleide principes zijn principes die volgen uit de NORA-basisprincipes en die een verdere concretisering van die basisprincipes beogen.

Eigenschappen

IDAP08
StellingDe dienst maakt gebruik van open standaarden
RationaleHet gebruik van open standaarden bevordert de interoperabiliteit, bijvoorbeeld in het berichtenverkeer. Open standaarden kunnen door alle partijen vrijelijk worden gebruikt. Er zijn geen door private partijen afgedwongen beperking aan het gebruik.
Implicaties
 • Met afnemers zijn afspraken gemaakt over de te gebruiken open standaarden. Hierbij wordt tijdig geanticipeerd op de ontwikkeling van de open standaarden
 • Volgens (open) standaarden zijn beschreven:
  • de interactieprocessen
  • het berichtenverkeer
  • Applicatieportfolio
 • Organisaties werken volgens een open standaard voor procesmodellering die door alle samenwerkende partijen op uniforme wijze wordt toegepast. De gekozen open standaard is bepalend voor de keuze van modelleersystemen die deze standaard ondersteunen.
Een overzicht van vastgestelde open standaarden waarvoor het 'pas toe - of leg uit' - regime geldt, is te vinden op Lijst open standaarden
VoorbeeldenDeze zijn:
 • In het onderwijs wordt in de Educatieve Content Keten - het maken, aanbieden, zoeken, arrangeren en gebruiken van leermateriaal - gebruik gemaakt van een scala aan open standaarden:
  • Content Packaging (IMS-CP) voor het maken van digitaal leermateriaal
  • NL-LOM (IEEE LOM) voor de metadatering van het materiaal
  • OAI-PMH en SRU/SRW voor het verzamelen en doorzoekbaar maken van leermateriaal.

De keuzes voor deze standaarden en enkele Nederlandse toepassingsprofielen, zijn in een open proces met vertegenwoordigers van alle betrokkenen tot stand gekomen.

 • Geo-domein: Raamwerk geo-standaarden, Nationaal Geo-register en NEN3610.
ClusterStandaard oplossingen
ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ArchitectuurdomeinBerichten en Gegevens
ToepassingsgebiedGeneriek
RelatieToelichtingAP06: AP08 is hiervan een specifieke invulling.
Status actualiteitActueel
Prioriteit revisit0
Laag binnen vijflaagsmodel2, 3, 4, 5

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Gebruik open standaardenHeeft bron
Gebruik open standaardenRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Gebruik standaard oplossingen (Afgeleid principe)Is gerelateerd aanGebruik open standaarden
Gebruik open standaarden - API (Uitwerking)RealiseertGebruik open standaarden
Lijst Open Standaarden - Aanbevolen (Voorziening)RealiseertGebruik open standaarden
Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit (Voorziening)RealiseertGebruik open standaarden

"Relatie Afgeleid principe 2, realiseert Basisprincipe 4"