EAR (EnterpriseArchitectuur Rijksdienst)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Logo NORA Familie
EAR maakt deel uit van de NORA Familie.
postbusear@rijksoverheid.nl

Beschrijving

De Enterprise Architectuur Rijksdienst biedt een samenhangende beschrijving van de organisatie en inrichting van de informatiediensten en -voorzieningen van de Rijksdienst. Het is een houvast voor iedereen die, vanuit de concerngedachte, stappen wil zetten om de samenwerking tussen en binnen delen van de Rijksdienst te verbeteren.

Om de samenwerking te verbeteren, richt de EAR zich enerzijds op de interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving van haar dienstverlening. Dat wil zeggen, de mate waarin informatiediensten van de organisaties van de Rijksdienst uitwisselbaar zijn, zowel onderling als naar afnemers buiten de Rijksdienst. De Rijksdienst conformeert zich met betrekking hiermee aan de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur. Waar nodig worden beginselen uit NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur nader gespecificeerd ten behoeve van de Rijksdienst. Anderzijds willen we met de EAR de samenwerking verbeteren door de inrichting van organisatie en informatievoorziening van de Rijksdienst op gemeenschappelijk niveau zo uniform mogelijk te beschrijven.

Documentatie


Contact

postbusear@rijksoverheid.nl

Afbakening en raakvlakken

Werkingsgebied: Rijksoverheid

Relevant binnen

Domein Belastingen, Domein Bouwen wonen en leefomgeving, Domein Cultuur sport en vrije tijd, Domein Defensie, Domein Economie en ondernemen, Domein Familie jeugd en gezin, Domein Financiën, Domein Gezondheid en zorg, Domein Immigratie integratie en inburgering, Domein Internationale- en ontwikkelingssamenwerking, Domein Landbouw natuur en voedsel, Domein Milieu ruimte en water, Domein Onderwijs en wetenschap, Domein Openbare orde en veiligheid, Domein Overheid bestuur en koninkrijk, Domein Reizen wonen en werken in het buitenland, Domein Subsidies uitkeringen en toeslagen, Domein Verkeer en vervoer, Domein Werk en loopbaan,

Gerelateerd aan:

MARIJ (ModelArchitectuur Rijksoverheid) EAR begrippenlijst