PURA (Publieke gezondheid Referentie Architectuur)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Onderdeel van
Lijsten & Verwijzingen
Contact
Laurens Groenewegen Lgroenewegen@ggd.amsterdam.nl
Status
Actueel
Versie
1.3
Publicatiedatum
2020/01/13
Beheerder
GGD GHOR Nederland
Uitleg architecturen
Zie NORA Familie


Beschrijving

PURA biedt een gedeelde basis om samen te bouwen aan een vraaggerichte informatievoorziening binnen de Publieke Gezondheid. Het geeft inzicht in: de taakgebieden van een GGD die toegevoegde waarde leveren aan de omgeving en intern aan de onderdelen van de GGD zelf, de bedrijfsprocessen en hoe de taakgebieden worden gerealiseerd en het applicatielandschap ter ondersteuning van processen.

Het werken met een referentie architectuur voor de publieke gezondheid geeft eenheid en ordent op een transparante en uniforme wijze haar informatievoorziening om uiteindelijk integrale en vraaggestuurde informatie aan te bieden aan haar klanten, medewerkers, leveranciers en partners.

Op 15 april 2014 heeft de Raad van Directeuren Publieke Gezondheid de PURA vastgesteld als standaard voor de informatievoorziening in de publieke gezondheid.

In PURA 1.2 (december 2017) zijn de volgende wezenlijke wijzigingen doorgevoerd:

  • De principes uit PURA zijn expliciet gerelateerd aan de principes van de NORA.
  • Het bereik van de PURA is verduidelijkt: PURA heeft primair de GGD en GHOR organisaties in scope maar houdt rekening met de relaties en samenhang met andere organisaties in de publieke gezondheid.
  • Het PURA Doel beheersbaar is verduidelijkt om te benadrukken dat ICT voorzieningen vooral beheersbaar worden geïmplementeerd.
  • De link naar het katern GHOR Architectuur is opgenomen in bijlage 1.
  • Er is een nieuwe bijlage toegevoegd die de applicatiefuncties van de GGD GHOR Basisvoorziening beschrijft.
  • De toepasbare NICTIZ standaarden in bijlage 6 is geactualiseerd. Er zijn een aantal nieuwe standaarden toegevoegd die relevant kunnen zijn voor GGD en GHOR organisaties zoals de basisgegevensset Zorg en de Zorg Informatie Bouwstenen.

Wijzigingen in versie 1.3 (december 2019):

  • bijlage 1: verwijzing katern privacy opgenomen
  • bijlage 5: Applicatiefuncties Basisvoorziening GGD GHOR NL bijgewerkt
  • bijlage 6: relevante standaarden bijgewerkt

Documentatie

Contact

Laurens Groenewegen Lgroenewegen@ggd.amsterdam.nl

Afbakening en raakvlakken

Werkingsgebied: Publieke gezondheid (GGD'en)

Relevant binnen

Domein Overheid bestuur en koninkrijk, Domein Gezondheid en zorg,

Gerelateerd aan:

VeRa (Veiligheidsregios Referentie Architectuur), GEMMA (Gemeentelijke ModelArchitectuur)

VeRa (Veiligheidsregios Referentie Architectuur), ZiRA (Ziekenhuis Referentie Architectuur)