FAQ Standaarden Lijsten Forum

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

FAQ omtrent procedure opname / wijziging lijsten Forum Standaardisatie[bewerken]

Hoe meld ik een standaard aan voor de lijsten van het Forum Standaardisatie?

Elke organisatie kan standaarden aanmelden voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer 6 maanden. Ook voor het aanmelden van een nieuwe versie van een bestaande standaard of het verzoek een standaard te verwijderen zijn aparte formulieren. Er is een apart formulier voor wijzigingen aan standaarden die de status Uitstekend Beheer hebben.

Op https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/toetsen-en-aanmelden is meer informatie te vinden en zijn de juiste aanmeldformulieren te downloaden.

Wie kan een wijziging of nieuwe standaard indienen?

Iedereen die dat wil mag een voorstel doen aan het Forum via het juiste aanmeldformulier. Standaarden moeten dan wel voldoen aan de basiscriteria om in aanmerking te komen voor opname.

Welke standaarden komen in aanmerking voor opname in de lijsten?

Om de procedure voor opname te starten moet een voorgestelde standaard voldoen een aantal basiscriteria. De aangemelde standaard moet:

  • toepasbaar zijn op elektronische gegevensuitwisseling tussen en met (semi-)overheidsorganisaties;
  • bijdragen aan de interoperabiliteit van de (semi-)overheid voor de desbetreffende functionaliteit;
  • niet al wettelijk verplicht zijn;
  • een als zodanig ervaren interoperabiliteitsprobleem oplossen en de leveranciersonafhankelijkheid bevorderen.
Als een standaard voldoet aan deze basiscriteria kan het Forum Standaardisatie de aanvraag in procedure nemen voor toetsing.

Wie bepaalt of een standaard op de lijst thuishoort en op welke lijst?

Het uiteindelijke besluit wordt genomen door het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO), op basis van een advies door het Forum Standaardisatie.

Dat advies wordt voorbereid door experts: tenminste één expert om te bepalen of een standaard thuishoort op de lijst met Aanbevolen Standaarden en een hele expertgroep om te bepalen of een standaard thuishoort op de lijst met Verplichte Standaarden.

De experts beoordelen de standaard op basis van vier inhoudelijke criteria:

  1. De toegevoegde waarde van de standaard.
  2. De openheid van het standaardisatieproces.
  3. Het draagvlak voor en de ervaringen met de standaard.
  4. Opname van de standaard bevordert de adoptie er van.
Voldoet de standaard hieraan, dan volgt een openbare consultatie. De resultaten hiervan worden meegenomen in het uiteindelijke advies aan het OBDO.

Op welke manieren kan ik invloed uitoefenen in dit proces?

Het hele proces wordt getriggerd door iemand die een voorstel doet om een standaard op te nemen of te wijzigen. Dat is dus de meest directe invloed die je kunt hebben.

Natuurlijk kun je ook je mening geven over een voorgestelde standaard of wijziging in de openbare consultatie.