MijnOverheid

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Bouwsteen.png
Naam: MijnOverheid
ID:
Type: Bouwsteen
Cluster: Contactfunctie

Beschrijving

MijnOverheid is het digitale loket waar burgers hun persoonlijke gegevens bij overheidsorganisaties kunnen inzien, briefpost van overheidsorganisaties digitaal kunnen ontvangen, en de status van lopende zaken en transacties kunnen volgen op een gemakkelijke én veilige manier. Voor overheidsorganisaties is MijnOverheid een extra kanaal om hun doelgroepen efficiënter te bereiken en daarmee hun diensten toegankelijker te maken en transparantie te claimen.

Informatie

http://www.logius.nl/producten/toegang/mijnoverheid/

Opdrachtgever

Toepassing standaarden

StandaardToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
DKIMMijnOverheid voldoet aan DKIM (conform https://internet.nl)voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
DNSSECMijnOverheid voldoet aan DNSSEC (conform https://internet.nl)voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Digikoppeling (Standaarden)Nieuwe koppelingen worden conform Digikoppeling 2.0 ingericht. Nagenoeg alle koppelingen voldoen aan de standaard, alleen in het uitzonderlijke geval dat een afnemer dit niet ondersteunt, dan niet.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0)De laatste Webrichtlijnen toets is door Stichting Accessibility uitgevoerd (niet meer door Centric zoals voorheen) en hieruit zijn een aantal issues naar voren gekomen. Deze issues zijn opgelost en er is een nieuwe toets aangevraagd. Pas daarna kan worden vastgesteld of MijnOverheid volledig voldoet aan deze standaard.geplandvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
HTTPS en HSTSDeze standaard wordt toegepast.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
IPv6 en IPv4Mijnoverheid gebruikt het Logius infrastructuur platform. Dit platform ondersteunt de open standaard IPv4 en IPv6 voor internet gebruik. Mijnoverheid ondersteunt op dit moment alleen IPv4. (Er zijn plannen om IPv6 te activeren, maar er is nog geen concrete datum aan deze plannen gekoppeld)voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017 (Managementsystemen voor informatiebeveiliging - Eisen)
NEN-EN-ISO/IEC 27002:2017 (Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging)
Op de Rijksoverheid is de Baseline Informatiebeveiliging Rijk (BIR) van toepassing die is gebaseerd op NEN-ISO27001. Logius heeft zich over toepassing van deze norm verantwoord door het afgeven van In Control Verklaringen (ICV's) aan de eigenaar (BZK/DGOBR). De ICV's zijn nog up-to-date.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
OWMS (Overheid.nl Web Metadata Standaard)OWMS wordt niet ondersteund, want de web content van MijnOverheid is specifiek voor MijnOverheid en wordt dus niet uitgewisseld met andere partijen.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
PDF 1.7
PDF/A-1
PDF/A-2
MijnOverheid ondersteunt het genoemde PDF formaat, maar controleert hier niet op. MijnOverheid genereert zelf geen PDF files. In 2016 is een impact-analyse uitgevoerd om te onderzoeken wat het betekent wanneer men PDF-bijlages wel gaat controleren en wat eventuele vervolgacties zijn. Er is besloten om niet op formaat te gaan controlerenvoldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
SAML (Security Assertion Markup Language)Authenticatie loopt via SAMLvoldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
SPF (Sender Policy Framework)SPF (Sender Policy Framework) is relevant en inmiddels geïmplementeerd.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
STARTTLS en DANEDeze standaard relevant en wordt toegepast.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
StUFMijnOverheid heeft waar relevant de koppeling op basis van StUF. Dit is alleen relevant voor WOZ en Lopende Zakenvoldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
TLSIn de dienstverlening aan burgers maakt MijnOverheid gebruik van een TLS 1.2-verbinding (https://internet.nl/site/mijn.overheid.nl). De koppelingen met afnemers (overheidsorganisaties) lopen ook via TLS op basis van PKIoverheid-certificaten.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Zie verder