MijnOverheid

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Beschrijving

Een voorziening in de vorm van een digitaal loket, waar burgers op een veilige en gemakkelijke manier hun persoonlijke gegevens bij de overheid kunnen inzien, berichten van overheidsorganisaties digitaal kunnen ontvangen, en de status van lopende zaken en transacties kunnen volgen. Voor overheidsorganisaties is MijnOverheid een extra kanaal om hun doelgroepen efficiënter te bereiken en daarmee hun diensten toegankelijker te maken en transparantie te claimen.

Informatie

https://mijn.overheid.nl/ https://www.logius.nl/diensten/mijnoverheid

Opdrachtgever

Beheerder

Logius


Realiseert

Deze bouwsteen geeft invulling aan de Generieke functie: Bereikbaarheidsprofielbeheer voor burgers

Toepassing standaarden

StandaardToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
DKIMMijnOverheid voldoet aan DKIM (zie: https://internet.nl/mail/mijnoverheid.nl/ en https://internet.nl/mail/mijn.overheid.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
DMARCDeze standaard wordt toegepast.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
DNSSECMijnOverheid voldoet aan DNSSEC (zie: https://internet.nl/site/mijnoverheid.nl/ en https://internet.nl/site/mijn.overheid.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
DigikoppelingZowel nieuwe als oude koppelingen worden conform Digikoppeling 2.0 ingericht.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1)De laatste Webrichtlijnentoets is door Stichting Accessibility uitgevoerd (niet meer door Centric zoals voorheen). De toegankelijkheidsverklaring moet nog geplaatst worden.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1)MijnOverheid.nl voldoet aan de wettelijke eisen rondom Digitoegankelijk met het behalen van de A-status op het gebied van WCAG 2.1.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
HTTPS en HSTSDeze standaard wordt toegepast.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
IPv6 en IPv4De standaard wordt toegepast, maar is niet te testen via internet.nl omdat MijnOverheid de internet.nl scanner in de anti-DDOS protection blokkeert. MijnOverheid gaat in gesprek met internet.nlvoldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
NEN-ISO/IEC 27001
NEN-ISO/IEC 27002
Op de Rijksoverheid is de BIO van toepassing die is gebaseerd op NEN-ISO27001. Logius heeft zich over toepassing van deze norm verantwoord door het afgeven van In Control Verklaringen (ICV’en) aan de eigenaar (BZK/DGOBR). De ICV’s zijn nog up-to-date.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
OpenAPI SpecificationDeze standaard wordt gebruikt voor de REST-API’s van MijnOverheid.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
PDF (NEN-ISO)MijnOverheid genereert zelf PDF-bestanden welke voldoen aan de PDF/A-1a standaard. Voor de PDF bijlagen die door afnemers naar de berichtenbox worden gestuurd wordt een validatie uitgevoerd of ze voldoen aan de standaarden. De afnemer krijgt in het leveranciersportaal de terugkoppeling of een bijlage voldoet of niet. Daarmee wordt de afnemer door Logius geïnformeerd over het wel of niet voldoen aan de standaard. Logius is zelf niet verantwoordelijk voor het voldoen aan de standaard. Onze verantwoordelijkheid is om de afnemers te informeren of ze voldoen aan de standaard.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
REST-API Design RulesMijnOverheid kent drie REST API´s:
  1. API t.b.v. de Berichtenbox app;
  2.  DvMG (Delen van MijnGegevens) API t.b.v. het ad-hoc, met directe instemming van de burger, delen van inkomensgegevens met woonruimteverdelers;
  3. Profielservice API t.b.v. delen van bereikbaarheidsgegevens met GNS t.b.v. KOOP bekendmakingen attenderen.
voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
RPKIDe Logius Voorzieningen zijn aangesloten op IP-reeksen die ontsloten worden via leveranciers uit het raamcontract ON2013. Deze leveranciers voldoen aan RPKI. Specifiek voor de IP-reeksen die gekoppeld worden aan het nieuwe platform van Logius, moet RPKI nog ingericht worden. Dat gebeurt nog voor de voorzieningen worden overgezet.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
SAMLAuthenticatie loopt via SAML.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
SPFSPF is geïmplementeerd.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
STARTTLS en DANEBij het vervangen van mail certificaat is vergeten om TLSA record te updaten. Dit wordt zo snel mogelijk opgelost.geplandvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
StUFMijnOverheid heeft waar relevant de koppeling op basis van StUF. Dit is alleen relevant voor WOZ en Lopende Zaken.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
TLSIn de dienstverlening aan burgers maakt MijnOverheid gebruik van een TLS 1.2-verbinding (zie: https://internet.nl/site/mijn.overheid.nl). De koppelingen met afnemers (overheidsorganisaties) lopen ook via TLS op basis van PKIoverheid-certificaten. MijnOverheid gebruikt TLS 1.2 en veilige cipher suites. Een aantal oude ciphers wordt nog ondersteund omdat er anders problemen ontstaan bij afnemers, burgers e.d. TLS 1.3 moet nog geïmplementeerd worden. Oudere versies worden niet meer geaccepteerd.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Zie verder