MijnOverheid

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Deze pagina is een concept. Reacties via nora@ictu.nl of tekstvoorstellen in de wiki zijn welkom.
Bouwsteen.png
Naam: MijnOverheid
ID:
Type: Bouwsteen
Cluster: Contactfunctie

Beschrijving

MijnOverheid is het digitale loket waar burgers hun persoonlijke gegevens bij overheidsorganisaties kunnen inzien, briefpost van overheidsorganisaties digitaal kunnen ontvangen, en de status van lopende zaken en transacties kunnen volgen op een gemakkelijke én veilige manier. Voor overheidsorganisaties is MijnOverheid een extra kanaal om hun doelgroepen efficiënter te bereiken en daarmee hun diensten toegankelijker te maken en transparantie te claimen.

Informatie

http://www.logius.nl/producten/toegang/mijnoverheid/

Opdrachtgever

Toepassing standaarden

StandaardToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
DKIMMijnOverheid voldoet aan DKIM (zie: https://internet.nl/mail/mijnoverheid.nl/ en https://internet.nl/mail/mijn.overheid.nl/)voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DMARCDeze standaard wordt toegepast.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DNSSECMijnOverheid voldoet aan DNSSEC (zie: https://internet.nl/site/mijnoverheid.nl/ en https://internet.nl/site/mijn.overheid.nl/)voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Digikoppeling (Standaard)Zowel nieuwe als oude koppelingen worden conform Digikoppeling 2.0 ingericht.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0)De laatste Webrichtlijnentoets is door Stichting Accessibility uitgevoerd (niet meer door Centric zoals voorheen). De toegankelijkheidsverklaring moet nog geplaatst worden.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
HTTPS en HSTSDeze standaard wordt toegepast (zie: https://internet.nl/mail/mijnoverheid.nl/ en https://internet.nl/mail/mijn.overheid.nl/). HTTPS wordt toegepast voor zowel het domein mijn.overheid.nl, als mijnoverheid.nl. HSTS wordt toegepast voor het domein mijn.overheid.nl. HSTS voor mijnoverheid.nl is niet van toepassing, omdat die enkel redirect naar mijn.overheid.nl.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
IPv6 en IPv4MijnOverheid gebruikt het Logius infrastructuurplatform. Dit platform ondersteunt de open standaard IPv4 en IPv6 voor internet gebruik. MijnOverheid ondersteunt op dit moment IPv4 en IPv6. Mijn.overheid.nl voldoet aan de standaard. IPv6 staat niet op de inkomende mailservers er bestaat ook geen planning voor om dit wel te doen. Dit is ook minder urgent dan IPv6 op de website, waar we dit wel op ingeschakeld hebben.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017 (Managementsystemen voor informatiebeveiliging - Eisen)
NEN-EN-ISO/IEC 27002:2017 (Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging)
Op de Rijksoverheid is de Baseline Informatiebeveiliging Rijk (BIR) van toepassing die is gebaseerd op NEN-ISO27001. Logius heeft zich over toepassing van deze norm verantwoord door het afgeven van In Control Verklaringen (ICV’en) aan de eigenaar (BZK/DGOBR). De ICV’s zijn nog up-to-date.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
OpenAPI SpecificationDeze standaard wordt gebruikt voor de REST-api’s van MijnOverheid.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
PDF (NEN-ISO)MijnOverheid genereert zelf PDF-bestanden welke voldoen aan de PDF/A-1a standaard. MijnOverheid neemt concrete stappen om te gaan controleren op de toegankelijkheid en veiligheid van PDF-bestanden die aangeleverd worden door afnemers via de Berichtenbox.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
SAML (Security Assertion Markup Language)Authenticatie loopt via SAML.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
SPF (Sender Policy Framework)SPF is relevant en geïmplementeerd.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
STARTTLS en DANEDeze standaard wordt toegepast.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
StUFMijnOverheid heeft waar relevant de koppeling op basis van StUF. Dit is alleen relevant voor WOZ en Lopende Zaken.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
TLSIn de dienstverlening aan burgers maakt MijnOverheid gebruik van een TLS 1.2-verbinding (zie: https://internet.nl/site/mijn.overheid.nl). De koppelingen met afnemers (overheidsorganisaties) lopen ook via TLS op basis van PKIoverheid-certificaten.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Zie verder